Eindelijk echt op komst: regels voor drones in België

PHOTO_NEWS
Ons land krijgt dit jaar een nieuwe wettelijke regeling voor onbemande vliegtuigjes. Dat kondigt minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) aan in een persbericht. Tot nu toe waren drones in ons land verboden; in de toekomst worden ze onder bepaalde voorwaarden toegelaten.

De populariteit van drones neemt toe, maar anders dan in andere landen ontbrak het in België tot nu toe aan een wettelijk kader. Daar komt verandering in met de aankondiging van een KB dat het privaat en commercieel gebruik van drones regelt.

Het KB werd opgesteld na overleg met het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer, met Defensie en de privacycommissie. Minister Galant hoopt dat het er tegen de herfst zal door zijn.

Waar mag je vliegen?

Wie een drone heeft voor privégebruik, mag daarmee enkel boven privéterrein vliegen, niet hoger dan dertig meter en moet zich aan de privacywetgeving houden.

Professionele vliegtuigjes mogen tot 90 meter hoog vliegen. Hier is de wetgeving echter wel strikter: professionele drones zullen worden ingeschreven en piloten moeten medische, theoretische en praktische proeven afleggen.

Naargelang van het potentiële risico worden professionele activiteiten voorts in twee categorieën ingedeeld. Indien er sprake is van een 'hoog risico' - bijvoorbeeld bij het overvliegen van een menigte - wordt een specifiek dossier opgesteld dat wordt afgehandeld door het DGLV. De overige activiteiten zullen mogelijk zijn via een algemene toelating.

Behalve mits toelating is de toegang tot een gecontroleerd luchtruim, zoals rondom luchthavens, verboden voor drones. Militaire luchtruimen kunnen wel gebruikt worden wanneer ze niet geactiveerd zijn voor de militairen.

Werkgroep

Met dit KB vervoegt ons land de 19 andere Europese landen die al wetgeving over deze materie hebben. Minister Galant richt een werkgroep op met vertegenwoordigers van de administratie, Belgocontrol, Landsverdediging en de dronesector. De opdracht van de werkgroep is het laten evolueren van de wetgeving en het garanderen van een goede samenwerking tussen alle gebruikers van het luchtruim.

Het ontwerp wordt nu voor advies voorgelegd aan de gewesten en daarna aan de Raad van State vooraleer het bekendgemaakt wordt aan de Europese Commissie.
Reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels