Einde van stiptheidsacties op Brussels Airport na "constructief gesprek"

Brussels Airport gaat bewaking niet uitbesteden

PHOTO_NEWS
Luchthavenuitbater Brussels Airport Company heeft geen plannen om de veiligheidstaken op de luchthaven uit te besteden. Dat zegt ceo Arnaud Feist na overleg met de vakbonden. Tijdens dat overleg werd ook aan de vakbonden uitgelegd dat er geen problemen zijn met de nieuwe veiligheidspoorten, maar dat ze net veel beter werken. De stiptheidsacties worden opgeheven.

De vakbonden lieten afgelopen week verstaan dat er veiligheidsproblemen zijn met de nieuwe veiligheidspoorten in het nieuwe verbindingsgebouw -de "connector"- op de luchthaven in Zaventem. Er zouden sinds april al 50 incidenten hebben voorgedaan met dit nieuwe systeem.

'Er is geen sprake van uitbesteding en we zijn niet van plan om te herstructureren'

Arnaud Feist

Sinds maandag acties

Bovendien vreesden de vakbonden dat Brussels Airport overwoog om een privébedrijf in te schakelen voor de veiligheidscontrole. De socialistische vakbond ACOD Luchtvaart en het liberale ACLVB voeren daarom sinds maandag stipheidsacties uit. Het christelijke ACV-Transcom wacht het overleg met Mobiliteitsminister Jacqueline Galant op 10 september af.

Arnaud Feist legde na het "constructief overleg" met de vakbonden uit dat er echter helemaal geen veiligheidsprobleem is. Er zijn inderdaad al tientallen meldingen geweest. Maar dat komt omdat het systeem veel beter werkt. Nu wordt de perceptie gecreëerd dat het luchthaven niet veilig is, zegt Feist.

Extra opleidingen

Dat een privéfirma de bewaking op zich zal nemen, is niet aan de orde. "Er is geen sprake van uitbesteding en we zijn niet van plan om te herstructureren", was Feist duidelijk. Brussels Airport zal net extra opleidingen voorzien voor de luchthaveninspecteurs.

De ceo gaf nog mee dat er extra maatregelen werden genomen naar aanleiding van het incident waarbij twee mannen zonder geldig instapkaart op een vliegtuig van Vueling zijn geraakt. Zo staat er een extra bewakingsagent aan de ingang van de "connector'', aldus nog Feist.

BELGA

Einde aan acties

De vakbonden zijn tevreden over het "zeer constructieve" gesprek van met de luchthavenuitbater over de problematiek rond het veiligheidspersoneel en maken dan ook een einde aan de stiptheidsacties op de luchthaven. Dat meldt Bart Neyens van ACOD. Ook ACV Transcom, dat niet deelnam aan de acties maar wel aanwezig was op de vergadering, is tevreden. De vakbonden bereiden zich nu voor op het gesprek met minister Galant op 10 september.

"De luchthavenuitbater kan zich vinden in de pistes die wij vooropstellen", zegt Neyens. "Zo heeft hij bevestigd dat er geen externe bewakingsfirma zal worden aangesteld, waardoor de werkzekerheid gegarandeerd is. Daarnaast wil de uitbater een sterke, onafhankelijke regulator, die momenteel onbestaande is. Dat willen we allebei, enkel de minister blijft achter." ACV Transcom voegt toe dat alle partijen beaamden dat er lacunes zijn in de wetgeving en dat "iedereen ook op dezelfde lijn stond dat de werking van het DGLV (Directoraat-Generaal van de Luchtvaart, red.) te wensen overlaat en iedereen gebaat is bij een sterke regulator en auditmechanismen".

ACLVB en ACOD hebben na het gesprek dan ook besloten hun stiptheidsacties stop te zetten. "De passagiers en de luchthaven zullen dus geen hinder meer ondervinden", zegt Neyens.

De vakbonden bereiden zich nu voor op het gesprek met minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) op 10 september, waarin ze "de minister op haar verantwoordelijkheid zal wijzen", zegt Neyers. ACV voegt nog toe dat ook de betrokkenheid van Binnenlandse Zaken heel belangrijk is. De vakbond "voelt zich gesterkt dat via overleg toch een aantal zaken het best geregeld en uitgepraat worden", al zal "ACV Transcom niet aarzelen om effectief naar het wapen van de actie te grijpen op de momenten dat het nodig is".

'ACV Transcom niet aarzelen om effectief naar het wapen van de actie te grijpen op de momenten dat het nodig is'