Einde in zaak Jonathan Jacob nog niet in zicht

Persmagistraat Benjamin Zajtmann (r) liet weten dat de zaak nog weken in beslag kan nemen
BELGA Persmagistraat Benjamin Zajtmann (r) liet weten dat de zaak nog weken in beslag kan nemen
De raadsheer-onderzoeksrechter heeft zijn onderzoek naar de eventuele betrokkenheid van magistraten in de zaak Jonathan Jacob afgerond. Hij heeft het dossier meegedeeld aan het parket-generaal en het is nu aan een commissie van magistraten om te beslissen wat er verder moet gebeuren. Een uitspraak zal wel nog een tijdje op zich laten wachten. Dat meldt het parket-generaal.

De raadsheer-onderzoeksrechter onderzocht onder meer de precieze rol van de Antwerpse procureur des Konings Herman Dams. Die vertelde in februari dat hij persoonlijk was tussen gekomen in de zaak. Er volgde een tuchtonderzoek en Dams zette een stap opzij. Later verklaarde hij dat hij zich vergist had: hij was tussenbeide gekomen in een andere zaak in dezelfde periode. Vorige week kondigde het parket aan dat Dams terug aan de slag ging, bijgestaan door een directiecomité van topmagistraten.

Over de resultaten van het onderzoek naar Dams geeft het parket-generaal geen commentaar. Het is nu aan commissie, die samengesteld is uit drie magistraten van de parketten-generaal van Antwerpen, Gent en Brussel, om het dossier in alle neutraliteit verder af te handelen.

"Die drie magistraten moeten nu eerst nagaan of het onderzoek volledig is. Als dat zo is, dan zullen zij bepalen welke richting er aan het dossier dient gegeven te worden. Hun beslissing zal ook nog getoetst worden door het Hof van Cassatie", zegt persmagistraat Ben Zajtmann. Deze procedure kan volgens hem nog enkele weken in beslag nemen en het parket-generaal onthoudt zich zo lang van verdere commentaar.