Eigenaar kantine Voeren niet gestraft voor slag aan cameraman

De Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België (AVBB) onderzoekt de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing van de correctionele rechtbank van Tongeren. Die verleende de gunstmaatregel van de opschorting van straf aan de Nederlandstalige Voerenaar Valentin Theunissen.

Theunissen is de eigenaar van de tribune en kantine van SK Moelingen, waar op 9 juni 2001 een turbulente openbare verkoop van gemeentelijke panden plaatsvond. Hij werd wel schuldig bevonden aan het toebrengen van een slag op het hoofd van een cameraman van RTL-TVI. Maar zijn gedrag was "begrijpbaar en verschoonbaar", zo oordeelde de rechter.

Naast de eis tot schadevergoeding van de cameraman en van RLT-TVI werd ook die van de AVBB afgewezen. Volgens de AVBB ging het om een aanval op de persvrijheid. De rechter vroeg zich af of het niet aangewezen was om een morele schadevergoeding te vorderen van leden die hun beroepsvereniging in verlegenheid brengen en tot schande maken. De beroepsvereniging onderzoekt of ze beroep aantekent tegen de beslissing. (belga/adv)