Eerste zes moskeeën erkend in Vlaanderen

UNKNOWN

Vlaams minister van Inburgering en Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open Vld) heeft de eerste zes moskeeën in Vlaanderen officieel erkend. Een primeur, want hoewel de islam al in 1974 als godsdienst werd erkend, was het de enige erkende eredienst waarvan de geloofsgemeenschappen nog geen subsidies kregen.

Loon en pensioen
Door de erkenning ontvangen de zes moskeeën vanaf 2008 niet alleen subsidies, maar hun imams ook een loon en een pensioen. Het gaat om vier Turkssprekende moskeegemeenschappen in Diest, Antwerpen, Heusden-Zolder en Gent, een Marokkaanse in Desselgem en een Pakistaanse in Antwerpen.

Acht voorgedragen
De Moslimexecutieve, het vertegenwoordigend orgaan van de moslims in België dat de laatste tijd evenwel zwaar in opspraak kwam, had acht moskeeën voorgedragen. Na advies van het provincie- en gemeentebestuur en de minister van Justitie werden er zes erkend. Van twee - Arabische - moskeegemeenschappen loopt de procedure nog. De erkende moskeeën kunnen vanaf volgend jaar rekenen op Vlaamse subsidies voor infrastructuurwerken aan de moskee.

Financiering
De provincies financieren werkingskosten en de federale overheidsdienst Justitie betaalt de lonen en pensioenen van de imams van de erkende moskeeën. Aan de financieringsmogelijkheden hangen wel enkele voorwaarden vast. Zo moet de imam zijn inburgeringsplicht vervullen, moet de moskee in het Nederlands communiceren met de overheden, moet ze extremisme weren en moet ze een financieel plan voor de werking kunnen voorleggen.

Mijlpaal
Volgens minister Keulen is de erkenning vandaag "een mijlpaal" waarmee het "onrecht dat al 33 jaar bestaat, namelijk toen de overheid in 1974 de islam erkende zonder daar gevolgen aan vast te knopen, weggewerkt wordt". "Door de erkenning van de moskeeën wordt de islam zoals de andere erkende godsdiensten ingebed in Vlaanderen", zegt Keulen.

Integreren
"De praktijk tot vandaag is dat imams worden geïmporteerd die in veel gevallen onze taal noch onze samenleving begrijpen. Door langzaamaan de islamitische geloofsgemeenschappen te erkennen, normaliseren we de betrekkingen met de Vlaamse moslimgelovigen."

160 moskeeën
Wallonië erkende in juni van dit jaar al 43 moskeeën, terwijl Brussel er vijf erkende. De minister wil tegen het eind van zijn regeerperiode een dertigtal moskeeën erkend hebben. In Vlaanderen zijn er zowat 160 moskeeën. Vandaag werden ook negen protestantse geloofsgemeenschappen erkend, waarmee het totaal erkende protestantse kerken op veertig komt. (belga/adv)