Eerste schepen van Denderleeuw is bevoegdheden kwijt

Jan De Nul legde in januari vorig jaar de eed af als eerste schepen van Denderleeuw.
BELGA Jan De Nul legde in januari vorig jaar de eed af als eerste schepen van Denderleeuw.
Door de aanslepende politieke impasse in Denderleeuw werden deze namiddag de bevoegdheden van eerste schepen Jan De Nul (CD&V) ingetrokken. Dat bevestigt burgemeester Jan De Dier (N-VA) na afloop van een bijzondere zitting van het schepencollege.

De bevoegdheden van De Nul zijn herverdeeld onder de N-VA-schepenen. Zesde schepen en OCMW-voorzitter Koen D'Haenens wordt bevoegd voor Openbare Werken, Tweede schepen Erna Scheerlinck neemt er Patrimonium bij en burgemeester De Dier wordt bevoegd voor ICT en Communicatie.

De burgemeester zegt dat de motivering dubbel is. "Ten eerste wensen we niet langer bevoegdheden toe te kennen aan een persoon die de integriteit van ons college schaadt, en die zich door zijn herhaaldelijke afwezigheden als eerste schepen onverantwoord gedraagt. Bovendien stapelen de klachten van burgers inzake dossiers openbare werken zich op, en willen we deze toestand niet verder laten aanmodderen."

De problemen in de Denderleeuwse bestuurscoalitie slepen al maanden aan, met het vaststellen van de onbestuurbaarheid op 3 november. Coalitiepartner CD&V stemde toen mee met het oppositievoorstel van sp.a-Open. Ondertussen rondde gouverneur Briers een bemiddelingspoging af, het is nu aan Vlaams minister Homans om te beslissen of de gemeenteraad de procedure moet opstarten om een nieuwe coalitie samen te stellen.

Burgemeester Jan De Dier (N-VA) met CD&V-schepen Jan De Nul (rechts).
BELGA Burgemeester Jan De Dier (N-VA) met CD&V-schepen Jan De Nul (rechts).

We wensen niet langer bevoegdheden toe te kennen aan een persoon die de integriteit van ons college schaadt

Burgmeester De Dier

Klacht

Burgemeester De Dier diende vandaag ook een klacht in bij gouverneur Briers over de gemeenteraad van afgelopen maandag. Na een discussie verklaarden de raadsvoorzitter en de tweede schepen dat ze de raad verlieten. Ook De Dier stapte naar buiten. "Maar ik heb niet kenbaar gegeven dat ik zou weggaan, een raadslid is vrij om binnen- en buiten te gaan. Ik heb geprobeerd om mijn fractieleden te spreken."

Nadat hij terugkeerde, mocht De Dier echter niet langer de raad bijwonen als burgemeester. "De Nul heeft me gezegd dat ik niet verder kan deelnemen aan de raad, omdat mijn vertrek als een niet-aanwezigheid werd beschouwd. Dat heeft me geschaad in het uitoefenen van mijn democratisch recht als verkozene."

"Maat meer dan vol"

CD&V-schepen Sofie Renders zegt dat N-VA het 'ultieme bewijs' levert dat Denderleeuw onbestuurbaar is. "Dat dinsdagavond de N-VA-fractie als grootste bestuurspartij, samen met de Vlaams Belangfractie, de gemeenteraad verliet, is het levende bewijs dat de gemeente onbestuurbaar is", aldus Renders. Verwijzende naar het gemeentedecreet, zegt CD&V dat Jan De Nul, als raadslid met de hoogste anciënniteit, niets anders kon dan de raad voorzitten gezien ook de raadsvoorzitter opstapte.

"Bij de opening van de zitting na het vertrek van de N-VA en de VB-fractie en na de schorsing van de gemeenteraad, poogde Jan De Nul de agenda van de gemeenteraad te behandelen."

Over het ontnemen van de bevoegdheden reageert de fractie 'verwonderd'. "Deze beslissing is in eerste instantie inhoudsloos omdat het college een collegiaal orgaan is, waarbij ieder lid steeds over volheid van bevoegdheid beschikt en dit te allen tijde. De onderlinge bevoegdheidsverdeling is enkel een praktische interne werkafspraak, en niets meer."

De partij besluit dat "de maat meer dan vol lijkt te zijn" en verwijst tot slot naar een reeks "persoonlijke aanvallen" van N-VA op Jan De Nul. "Dit moet nu echt stoppen en we roepen de bevoegde minister op zo vlug als mogelijk de openlijke, nu ook door het gedrag van N-VA bevestigde onbestuurbaarheid vast te stellen."

Dit moet nu echt stoppen en we roepen de bevoegde minister op zo vlug mogelijk de openlijke onbestuurbaarheid vast te stellen

CD&V-schepen Sofie Renders
N-VA-minister Liesbeth Homans is bevoegd om over de (on)bestuurbaarheid van de gemeente te oordelen.
PHOTO_NEWS N-VA-minister Liesbeth Homans is bevoegd om over de (on)bestuurbaarheid van de gemeente te oordelen.