Eerste daling uitkeringstrekkers sinds 2000

Het voorbije jaar is voor het eerst sinds 2000 het aantal uitkeringstrekkers bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening gedaald. De RVA heeft in 2007 1.190.978 mensen een uitkering betaald, 1,4 procent minder dan in 2006.

Werktijd
De daling was volledig te wijten aan de groep van uitkeringsgerechtigde werklozen (-5 pct). Andere categorieën uitkeringstrekkers blijven stijgen: het aantal werknemers die door de RVA worden ondersteund bij bvb. opleiding of tijdelijke werkloosheid, stegen met 2,6 pct. De grootste toename was er bij de werknemers die hun werktijd aanpassen (+5,8 pct), bvb. via tijdskrediet of halftijds brugpensioen.

Dienstencheques
De RVA heeft in 2007 8,05 miljard euro aan uitkeringen uitgegeven. Dat was 142 miljoen euro minder dan in 2006. De helft van de uitgaven was bestemd voor 50-plussers. Ook overschreed het budget van de dienstencheques (653 miljoen) dat van loopbaanonderbreking en tijdskrediet samen. Bijna 90.000 mensen waren aan de de slag via dienstencheques. (belga/sd)