Eén Vlaming op drie staat negatief tegenover migranten

Een kwart van de Vlamingen vindt dat migranten bijdragen tot de welvaart, maar een even grote groep blijft wantrouwig. Dertig procent staat (heel) negatief tegenover moslims. De houding van de Vlaming tegenover migranten is de voorbije jaren dus nauwelijks gewijzigd. Dat blijkt uit de Vlaamse Regionale Indicatoren, waarvan editie 2009 vandaag werd voorgesteld.

Cijfers van voor crisis
Het jaarlijkse VRIND-rapport biedt een waaier van indicatoren over tal van domeinen. De uitgave van dit jaar telt 400 bladzijden en een 700-tal indicatoren. Ze is evenwel gebaseerd op gegevens uit de lente van vorig jaar, dus voor de economische crisis volop haar intrede maakte en alles dus nog 'koek en ei' was. Het valt dus te verwachten dat voor heel wat indicatoren het verslag van volgend jaar een totaal ander beeld zal schetsen.

Meer vreemdelingen

De diversiteit in Vlaanderen neemt alvast toe. Het aantal vreemdelingen is sinds 2002 met 30 procent toegenomen en is intussen opgelopen tot 5,8 procent van de bevolking, wat vergelijkbaar is met de buurlanden. Wie daar ook de personen van vreemde komaf bijtelt, komt aan circa 10 procent, met concentraties in Genk (46 procent), Antwerpen (26 procent) en Gent (16 procent). De cijfers tonen dat Vlamingen niet anders reageren op deze toegenomen diversiteit, al vallen de grote interne verschillen op. Mannen, jongeren en hooggeschoolden zijn doorgaans toleranter.

Aanpassen
De helft van de Vlamingen vindt de aanwezigheid van migranten een verrijking voor de samenleving en een kwart vindt dat ze bijdragen tot de welvaart en dat ze dan ook hartelijk moeten worden ontvangen. Hun aantal is de jongste jaren toegenomen.
Daar staat tegenover dat een kwart zeer wantrouwig blijft. Migranten zijn volgens hen niet te vertrouwen en een vijfde vindt dat mensen die tot etnische minderheden behoren onder elkaar moeten huwen. Het wantrouwen neemt toe met de leeftijd en ligt hoger bij lager geschoolden.

Godsdiensten

Voorts blijkt dat 20 procent vindt dat moslimvrouwen altijd en overal een hoofddoek moeten kunnen dragen. In 2004 was dat nog 25 procent. Negen op de tien Vlamingen vinden dat vreemdelingen zich aan onze cultuur moeten aanpassen. Blijkbaar weet de autochtone bevolking niet goed hoe ze moet omgaan met niet-christelijke godsdiensten. Tot tweederde van de bevolking neemt geen duidelijk standpunt in wanneer hen wordt gevraagd hoe ze tegenover leden van niet-christelijke groeperingen staan. Bij de houding tegenover moslims ligt dat anders. Dertig procent stelt zich negatief tot zeer negatief op en amper een op zeven neemt een positieve houding aan.

Buurt
Tot slot kiest niemand als ideale buurt voor een buurt met veel mensen van vreemde komaf. Wel wil bijna de helft van de bevolking in een buurt wonen waar enkele, al dan niet anderskleurige vreemdelingen wonen. (belga/ep)