Een van de machtigste Vlaamse topambtenaren wil niet besparen en stapt op

Philippe Muyters krijgt een koude douche: Dirk Van Melkebeke stapt op.
BELGA Philippe Muyters krijgt een koude douche: Dirk Van Melkebeke stapt op.
20 procent besparen op personeelskosten? Dirk Van Melkebeke, secretaris-generaal van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid, ziet dat niet zitten. Op 1 december gaat hij vroeger dan voorzien met pensioen, uit onvrede met het besparingsbeleid. Dat meldt De Standaard.

Van Melkebeke noemt het besparingsbeleid van de Vlaamse overheid "niet meer ernstig". "Ik zou tegen het einde van de legislatuur 20 procent moeten besparen op de personeelskosten ten opzichte van 2009", zegt hij aan De Standaard. "We slanken de administratie af tot op een niveau dat ze haar werk niet meer kan doen. Nu al moeten we consultants inhuren om decreten voor te bereiden. Daar wil ik niet aan meewerken."

Taken uitbesteden aan consultants rendeert niet op de lange termijn, zei Van Melkebeke vanmorgen op Radio 1. "Die bedragen verschijnen op korte termijn natuurlijk niet in de personeelskosten, maar wel in de werkingskosten", klinkt het. "Maar op lange termijn kost investeren in personeel minder."

Dirk Van Melkebeke.
rv Dirk Van Melkebeke.

Volgens Van Melkebeke is het beleid van de regering-Bourgeois erop gericht de overheid steeds verder terug te dringen uit de economie, iets waar hij zich niet mee kan verzoenen. Bovendien, zo zegt hij, heerst er een sfeer van wantrouwen omwille van zijn politieke kleur. Alvorens hij aan het hoofd kwam van het belangrijke departement - een van de meest invloedrijke posities in de Vlaamse administratie - was Van Melkebeke decennialang kabinetchef voor verschillende sp.a-ministers.

"Die sfeer maakt dat ik niet meer kan functioneren zoals ik dat graag zou willen. De verstandhouding met mijn minister Muyters (N-VA) was steeds correct, maar elders werd ik buiten bepaalde besprekingen gehouden. Dat doet pijn. Ik heb mijn beroepseer", aldus Van Melkebeke.

'We slanken de administratie af tot op een niveau dat ze haar werk niet meer kan doen. Nu al moeten we consultants inhuren om decreten voor te bereiden'

Dirk Van Melkebeke

Bourgeois en Muyters betreuren "politieke aanval"

De Vlaamse overheid kan wel degelijk nog belangrijke besparingen op personeel doorvoeren zonder verlies aan kwaliteit, zeggen minister-president Geert Bourgeois en minister van Economie en Werk Philippe Muyters in een reactie. De twee toppolitici van N-VA betreuren dat Van Melkebeke de Vlaamse regering "politiek aanvalt".
    
Bourgeois en Muyters stellen dat de regering niet heeft aangestuurd op het vertrek van Van Melkebeke. "De suggestie dat de regering het hem, omwille van zijn politiek verleden, moeilijk zou gemaakt hebben, mist elke grond", zo stellen ze. De N-VA'ers betreuren dat de ambtenaar zijn spreekrecht gebruikt om "in de pers de Vlaamse regering politiek aan te vallen".
    
Bourgeois en Muyters zijn er naar eigen zeggen van overtuigd dat de Vlaamse overheid "door focus op kerntaken en een meer efficiënte werking nog belangrijke besparingen op personeel en een afbouw van het aantal ambtenaren kan doorvoeren zonder verlies aan kwaliteit". Ze zijn "verwonderd" dat Van Melkebeke stelt dat de besparingen de dienstverlening in het gedrang kunnen brengen.
    
"Als lid van het voorzitterscollege heeft Van Melkebeke zich begin dit jaar nog mee geëngageerd om die besparingen door te voeren. Als voorzitter van het beleidsdomein EWI heeft hij meegeschreven aan het kerntakenplan voor dat beleidsdomein, waarin bepaald wordt welke activiteiten de volgende jaren versterkt, afgebouwd en geoptimaliseerd zullen worden", aldus Bourgeois en Muyters.

'De suggestie dat de regering het hem moeilijk zou gemaakt hebben, mist elke grond'