Eén dag minister van Defensie en vakbonden eisen al meteen “boter bij de vis”

Sander Loones.
BELGA Sander Loones.
Sander Loones is nog maar één dag minister van Defensie, maar nu al krijgt hij te maken met de eerste vakbondsacties. Zowel de liberale VSOA als de onafhankelijke ACMP legt de N-VA’er een aantal eisen en suggesties voor. 

Bij het VSOA gaat dat gepaard met een bewustmakingscampagne, met als slogan #respectvoordemilitair. Op 15 november houden zij een symbolische actie in de marge van het Te Deum. ACMP stuurde de minister een open brief waarin het oproept tot "realiteitszin". "De militairen willen niet langer de kampioenen zijn in de discipline meer doen met minder", klinkt het. De vakbond vraagt dat Loones het vertrouwen herstelt in Defensie als een betrouwbare werkgever.

VSOA startte enkele dagen geleden al met een affichecampagne. Doel is om de bevolking "bewust te maken van het belang van de militair”. “Maar tegelijk willen we de politieke en militaire autoriteiten signaleren dat de onophoudelijke aanvallen op het militaire statuut nefast zijn voor de motivatie van het personeel.” In dat verband wordt onder meer gewezen op het pensioenendossier, de kazernesluitingen en de hervorming van de ziektedagen.

Overmorgen zal een VSOA-delegatie het Te Deum bijwonen "om ons respect te tonen aan de koning". Later op de dag volgen nog symbolische acties aan de kabinetten van Defensie en Pensioenen (Daniel Bacquelaine).

“Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden”
In de open brief van ACMP ligt de klemtoon op "boter bij de vis". Die moet dienen om het vertrouwen in de defensieleiding te herstellen. "Als personeel écht het belangrijkste kapitaal is, zoals uw voorgangers en de militaire top steevast beweren, dan verdient het defensiepersoneel fatsoenlijke en serieuze arbeidsvoorwaarden." 

De vakbond vraagt Loones om een einde te maken aan de “mismatch tussen taakstellingen en beschikbare mensen en werkingsmiddelen". Ze willen dat Loones daarover minder krampachtig en transparanter communiceert. Daarnaast moet hij ook afstappen van "het jubeljargon, met alle hoeraberichten en vals-positieve aankondigingen". “Die werken immers contraproductief bij het personeel.” Het kabinet van de nieuwe Defensieminister laat weten dat ze “zoals voorzien” zeer binnenkort met de vakbonden zullen samenzitten.

Loones legde gisteren de eed af als minister van Defensie. Zijn voorganger Steven Vandeput wordt op 1 januari burgemeester van Hasselt.