Ecolo verwijt regering MR/N-VA de samenleving te verdelen

Ecolo heeft vandaag tijdens haar laatste campagnemeeting voor de verkiezingen uitgehaald naar de regering MR/N-VA, die "de samenleving verdeelt om beter te regeren". De partij vreest dat er opnieuw zo'n regering komt met steun van cdH. PS-voorzitter Elio Di Rupo stelde tijdens een bijeenkomst van de Waalse socialisten zijn politiek project dan weer voor als een dat iedereen naar omhoog tilt, tegenover het model “MR-NV-A” van de “verarming”. 

De Franstalige groenen, die al enkele weken kritiek krijgen van vooral MR, leggen de nadruk op een samenlevingsproject gebaseerd op samenleven eerder dan verdelen. “Samenleven komt niet in verordeningen, er wordt elke dag aan gewerkt. Dat is de voorwaarde voor een samenleving. Het tegenovergestelde van wat Charles Michel en zijn MR/N-VA-regering ons vijf jaar lang getoond hebben", aldus co-voorzitter Jean-Marc Nollet.

Ongerust

Opnieuw een Zweedse coalitie (MR, N-VA, CD&V en Open Vld) is een van de hypotheses voor na 26 mei, met indien nodig steun van cdH om een meerderheid te vormen. "Als ik zie dat de cdH geneigd is om bij dit nationalistisch-conservatieve team aan te sluiten, sta mij dan toe uiting te geven van mijn ongerustheid", aldus Nollet.

Ecolo herhaalde het centrale thema van haar programma: de ecologische en solidaire transitie. "We zijn niet zo naïef om te denken dat dat makkelijk zal zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat het de moeite waard is", aldus co-voorzitster Zakia Khattabi. 
De eis van een klimaatwet, die er onder deze legislatuur niet kwam wegens tegenkanting van N-VA, CD&V en Open Vld, is niet opgeborgen. "Morgen zal België een klimaatwet hebben. En groenere regeringen zullen snel actie ondernemen", aldus Nollet.

Samenleven komt niet in verordeningen, er wordt elke dag aan gewerkt

Jean-Marc Nollet, co-voorzitter van Ecolo

Op de verkiezingsbijeenkomst van de PS heeft voorzitter Elio Di Rupo dan weer gezegd dat de toekomst van het land op het spel staat bij de verkiezingen van 26 mei. Di Rupo stelde zijn politiek project voor als een dat iedereen naar omhoog tilt, tegenover het model “MR-NV-A” van de “verarming”. Hij hekelde ook de strategie van de PTB, die hij ervan beschuldigt niet te willen deelnemen aan regeringen.

“Stemmen voor PTB, dat is de N-VA weer naar het zwaartepunt van ons land brengen”, aldus Di Rupo. Hij bestempelde zijn politieke formatie als “het enige alternatief”. Het links van de PS is volgens hem “authentiek en verantwoordelijk”, het links van de extreemlinkse PTB dat van de “verontwaardiging”. Op 26 mei zullen alle stemmen en alle zetels in het parlement tellen om te strijden tegen het “model van de verarming”, besloot Di Rupo tijdens de slotmeeting van de PS-federatie Bergen-Borinage.

Verzwakken

Ook DéFI haalde tijdens haar laatste campagnemeeting in Kanal (Brussel) uit naar MR. De partij verwijt de MR te hebben bijgedragen aan het verzwakken van de staat, zonder afbreuk te doen aan de eigen democratische waarden, maar door de N-VA haar gang te laten. 

“In tegenstelling tot de MR, geeft ons liberalisme voorrang aan rechten en vrijheden voor al de rest, zelfs op socio-economisch vlak, zelfs voor coalities. Er is niets minder liberaal dan opnieuw families met kinderen opsluiten of Soedanezen terugsturen naar hun land waar ze het risico lopen op foltering.... Ik denk niet dat de MR-leden (...) het een goed idee vonden om humanitaire visa uit te delen à la tête du client”, zei François De Smet, lijsttrekker voor de Kamer. 

“Maar op heel wat andere gebieden hebben ze de N-VA de federale staat laten verzwakken, met name door onaanvaardbare ingrepen in de openbare diensten, in de gezondheidszorg, in Justitie. Misschien doeltreffender dan een zevende staatshervorming”, aldus De Smet.
5 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • anna vandenberg

  Groen en Ecolo zijn de enige partijen die uitdrukkelijk zeggen dat degene hun mening niet deelt niet mogen deelnemen aan hun warme samenleving, ze mogen wel mee voor de feestjes betalen. Hun kiezers komen uit comfortabele gezinnetjes wiens inkomen betaald wordt door de gemeenschap en mensen die afhankelijk zijn van de sociale zekerheid en niet de intentie hebben iets bij te dragen. Als ze eerlijk zijn zouden ze geen cent meer mogen eisen voor hun VZW's enz van de VLbelangers en NV-A-ers

 • Désiré Van Nieuwenhuyzen

  Beschouwt Ecolo de burgers als domoren ? Politieke partijen kunnen geen samenleving verdelen. Mensen zien wat er gebeurt in hun land en hebben daar een mening over. Het is de bevolking die geconfronteerd wordt met de gevolgen van het (soms desastreuze) beleid van de politici. Zij zullen kiezen voor de partijen die volgens hen het best tegemoet komen aan hun verzuchtingen.

 • Ben Strubbe

  De samenleving is al verdeeld sinds de oprichting van België in 1830. En werd in 1977 nog verder verdeeld door het Egmontpact (oprichting van de federale staat). In plaats van die opsplitsing toe te juichen en als onafhankelijke regio verder te gaan en de eigen regio verder te ontwikkelen, blijven sommigen halsstarrig verlangen naar het eengemaakte, onwerkbare, België dat vandaag bestaat uit twee regio's die elk hun eigen noden hebben.

 • Sylke Buysse

  Komaan zeg, als iemand het volk "verdeelt" zijn het wel de groenen a la Ecolo met hun importmanie & klimaathysterie,

 • Jo Bosman

  Van het MR weet ik het niet, maar het NVA heeft nooit iets anders gedaan. Voorstander van het cordon en dan de kiezers lokken en de ideeën van het blok overnemen.Verdeeldheid levert hen extra stemmen op. Gaan de VB kiezers zich nogmaals laten vangen ? Ik hoop van niet.