Drie vrijspraken gepleit in Antwerpse Visa-affaire

Voor het hof van beroep in Antwerpen is gepleit in de vier dossiers waarin Antwerpse topambtenaren terecht staan, omdat ze gesjoemeld zouden hebben met overheidsgeld. Freddy Vandekerckhove, Nadia Andries en Eddy Den Hondt gaan voluit voor de vrijspraak. Fred Nolf bekent schuld in het Soma-dossier en ook aannemer Etienne Orens geeft toe dat hij valsheid in geschrifte pleegde.

"Raadselachtig begrip"
In het luik over de kredietkaartenfraude worden voormalig stadssecretaris Nolf en zijn adjunct Vandekerckhove vervolgd omdat ze privé-uitgaven lieten doorgaan voor "kosten eigen aan hun ambt". Hun advocaten wezen er het hof op dat er nooit een duidelijke definitie werd gegeven voor dit "raadselachtige begrip".

Loonverschillen wegwerken
"Het werd door iedereen, ook door de politici, als een extra verloning beschouwd om de loonverschillen tussen de publieke en de private sector weg te werken. Volgens schepen van Financiën Luc Bungeneeers mochten ze alles, dus ook privéaankopen, met de kaart betalen, zolang ze er maar niet mee naar de hoeren gingen, want dat zou de stad in een slecht daglicht zetten", pleitte advocaat Jo De Meester namens Vandekerckhove. Zowel zijn cliënt als Nolf vroegen de vrijspraak in het dossier rond de kredietkaartenfraude.

Handtekening nagebootst
Nolf wordt daarnaast ook vervolgd, omdat hij samen met zijn kabinetschef Andries gesjoemeld zou hebben met de zogenaamde premandaten: restaurantkosten die op voorhand werden uitbetaald. Ook daar ging hij voor de vrijspraak. Hij beweert dat Andries zijn handtekening zonder zijn medeweten had nagebootst, maar zij houdt vol dat dat met zijn goedkeuring gebeurde en vroeg de vrijspraak.

Depressief
De namen van Nolf en Vandekerckhove duiken ook op in het dossier rond de fraude met de stadsvzw's Soma en Telepolis. Nolf geeft toe dat hij met Soma-geld, dat bedoeld was om extra kabinetsmedewerkers mee aan te werven, een fototoestel, gps en meubels kocht. Zijn advocaat vroeg het hof er rekening mee te houden dat zijn cliënt in die periode met gezondheidsproblemen kampte en depressief was. Vandekerckhove blijft erbij dat hij de aankopen met Telepolis-geld in functie van zijn ambt deed en vroeg ook hier de vrijspraak.

Schilderijen van stadsontvanger
Ook Den Hondt, de vroegere directeur van de politieschool Potva, vindt dat hem niets te verwijten valt. De aankoop van twee schilderijen die stadsontvanger Roger Bekaert geschilderd had en die hij met geld van de Potva betaalde, was door de raad van bestuur goedgekeurd. De schilderijen hadden daadwerkelijk een plekje in de politieschool gekregen en hij had uit de aankoop geen enkel voordeel gehaald.

Voor het vermeende gesjoemel met lesuren op de Potva, het ongeoorloofde gebruik van zijn tankkaart en de reisjes die hij met Potva-geld zou betaald hebben, alsook in het corruptie-dossier waarin hij samen met aannemer Orens terecht staat, vroeg hij de vrijspraak.

Werken aan zwembad
De werken die de aannemer aan zijn zwembad had uitgevoerd, hadden helemaal geen invloed gehad op de toekenning van de verbouwingswerken aan de politieschool. Den Hondt had daar volgens zijn advocaat immers niets over te zeggen. Etienne O. gaf toe dat hij de zwembadwerken gratis had uitgevoerd als een vorm van pr, maar dat Den Hondt daar nooit om gevraagd had. De aannemer bekende dat hij de facturen vervalst had en vroeg om een opschorting van straf.

Het arrest wordt in theorie in juni uitgesproken, maar in de praktijk zou het wel eens september kunnen worden. (belga/eb)