Drie op de tien voetgangers steken over zonder te kijken

UNKNOWN
Drie op de tien voetgangers steken zonder te kijken een kruispunt over. Mannen en jongeren lopen vaker door het rode licht en groepsdruk speelt geen rol om veiliger over te steken. Dat zijn enkele conclusies uit de bekroonde masterproef van Joram Langbroek (Universiteit Hasselt).

Langbroek ging in zijn onderzoek na hoe voetgangers kruispunten oversteken. Hij deed dit zowel in België als tijdens zijn Erasmusuitwisseling in Zweden. De conclusies van zijn representatieve steekproef tonen verrassend genoeg aan dat in Zweden, dat traditioneel in de top drie van de meest verkeersveilige landen ter wereld staat, de weggebruikers veel roekelozer dan de Belgen de rijbaan oversteken.

Nochtans kan het ook in België nog een stuk beter, stelt Joram Langbroek vast. Slechts 70 procent van de voetgangers kijkt links of rechts bij het oversteken. De rest steekt blindelings de rijbaan over. In groep wordt er even vaak door het rode licht gelopen als alleen. Mannen zijn roekelozer dan vrouwen en jongeren negeren vaker het rode licht dan ouderen.

Joram Langbroek ontving niet alleen een grote onderscheiding als kersvers afgestudeerde master in de Verkeerskunde, maar mocht tevens een AXA Award voor zijn eindwerk op de kast zetten.

Het eindwerk werd geloofd omwille van de vernieuwende aanpak, waarbij voetgangers in een reële verkeerssituatie werden bestudeerd, en dit in een internationaal kader.