Drie MIVB-controleurs vrijgesproken van slagen en verwondingen

BELGA
De correctionele rechtbank van Brussel heeft vandaag drie controleurs van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB vrijgesproken. Een man uit Etterbeek had klacht ingediend voor doodsbedreigingen en slagen en verwondingen.

Het incident dateert van 10 mei 2013. De man was blijkbaar in het bezit van een niet-geldig vervoersbewijs en probeerde onder een controle uit te komen. De drie MIVB-controleurs zouden zich zeer gewelddadig hebben gedragen tegenover de man. Bovendien waren er twee mensen die in het voordeel van het slachtoffer getuigden.

Volgens de rechter waren de uitspraken van de controleurs, in de veronderstelling dat ze gedaan werden, echter geen doodsbedreigingen. De rechter verwees ook naar het proces-verbaal waaruit blijkt dat de man die klacht indiende, op het moment van de controle nerveus en agressief was. De getuigen zouden ook alleen maar ontzet geweest zijn over de agressiviteit van de controleurs. Door foto's te nemen van het incident, wilden ze zich mengen in een interventie waarvan ze niet begrepen of die al dan niet gegrond was, aldus nog de rechter.