Drie maanden circulatieplan Gent: opvallend minder ongevallen, maar ook minder omzet

photo_news
Het nieuwe circulatieplan ging drie maanden geleden van start in Gent. Sindsdien zijn er binnen de stadsring opvallend minder ongevallen gebeurd dan in dezelfde periode in 2016, zo meldt de Gentse schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw. "Het totaal aantal ongevallen is met 30 procent gedaald en ook het aantal ongevallen met zwaargewonden en lichtgewonden is behoorlijk afgenomen."

Het circulatieplan, het belangrijkste onderdeel van het Gentse mobiliteitsplan, ging op 3 april van start. De binnenstad werd in zes sectoren rond een centraal voetgangersgebied onderverdeeld en doorgaand verkeer moet via de stadsring (R40). In 77 straten werd de rijrichting omgewisseld en verschillende 'knippen' verhinderen bestuurders van de ene naar de andere sector te rijden. 

Radio 2 meldde vandaag dat er een derde minder ongevallen gebeuren sinds de invoering van het circulatieplan, en de cijfers van het stadsbestuur en de lokale politie komen in de buurt daarvan.

"Er zijn 25 procent minder verkeersongevallen met zwaargewonden en 18,5 procent minder ongevallen met lichtgewonden." Het totaal aantal ongevallen daalde volgens de cijfers met 29,8 procent, van 403 in april, mei en juni 2016 naar 283 in dezelfde maanden dit jaar. Een exacte vergelijking van de maanden is echter niet mogelijk omdat het circulatieplan pas op 3 april startte, en de cijfers van juni nog niet volledig zijn. Het stadsbestuur plant een diepgaande evaluatie van het circulatieplan in het najaar.

Het verhogen van de verkeersveiligheid, een van de doelstellingen van het plan, lijkt te lukken

Schepen Filip Watteeuw (Groen)

Vergunningen

Vandaag werd bekendgemaakt dat het systeem van de vergunningen voor de autovrije gebieden vereenvoudigd wordt. Gent schrapt daarbij de opsplitsing van autovrij gebied 1 in vier deelgebieden. "Wie een vergunning heeft of aanvraagt voor autovrij gebied 1 mag voortaan via alle 'toegangspoorten' dat gebied inrijden. Men kiest dus gewoon elke toegelaten invalsweg die het meest geschikt is om de bestemming te bereiken", zegt het stadsbestuur. Wie in autovrij gebied 2, 3, 4 of 5 moet zijn, heeft daarvoor nog altijd een aparte vergunning nodig. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 juli.

"Ook het burgerkabinet had al om een vereenvoudiging van het vergunningenbeleid gevraagd", zegt Watteeuw. "Het verhogen van de verkeersveiligheid, een van de doelstellingen van het circulatieplan, lijkt alvast te lukken. Ook het aantal fietsers is sterk gestegen. Uit de cijfers van de fietstelpalen aan de Coupure en de Visserij zien we in de eerste drie maanden van het circulatieplan een stijging van het aantal fietsers met 21 procent, tegenover een jaar geleden. Ook de doorstromingscijfers van De Lijn tonen aan dat het bus- en tramverkeer vlotter verloopt."

Wie een vergunning heeft of aanvraagt voor autovrij gebied 1 mag voortaan via alle 'toegangspoorten' dat gebied inrijden

Stadsbestuur

Middenstand

Heel wat middenstanders plukken voorlopig nog niet de vruchten van het nieuwe mobiliteitsplan. Zelfstandigenorganisatie Unizo wil geen omzetcijfers bekendmaken, maar uit een rondvraag van Radio 2 blijkt dat heel wat handelaars en horecazaken verliezen lijden. Pendelaars en toeristen vrezen dat de binnenstad onbereikbaar is geworden en blijven er daarom weg. De stad Gent verspreidt binnenkort een promofilmpje om het tij te keren.