Dreigingsniveau 3 in ons land verlengd tot 9 maart

Benoit De Freine
Het dreigingsniveau 3 wordt met twee weken verlengd tot maandag 9 maart "omwille van de recente internationale gebeurtenissen". Dat is het gevolg van een nieuwe evaluatie die vanmiddag door het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) werd overgemaakt aan het Crisiscentrum van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

De verwijzing naar "recente internationale gebeurtenissen" slaat op de aanslagen in de Deense hoofdstad Kopenhagen, maar ook op het recente propagandafilmpje van Islamitische Staat (IS) waarin jihadisten specifiek ons land als doelwit van aanslagen hebben vermeld.

"Gelet op de verlenging van het niveau 3, worden de bestaande veiligheidsmaatregelen verlengd. Deze maatregelen worden permanent geëvalueerd en kunnen indien nodig aangepast worden. Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken zorgt voor de coördinatie van de beschermings- en voorzorgsmaatregelen met het oog op de veiligheid van allen", aldus een persmededeling van Binnenlandse Zaken.

"De politieke, administratieve en gerechtelijke overheden en de politie- en inlichtingendiensten volgen de situatie van dichtbij", zo besluit de mededeling. "Hoewel men waakzaam moet zijn, wordt vooral een beroep gedaan op de burgerzin van iedereen."

De maatregelen worden permanent geëvalueerd en kunnen indien nodig aangepast worden

Binnenlandse Zaken
De verlenging is onder meer het gevolg van de aanslagen in Kopenhagen.
AP De verlenging is onder meer het gevolg van de aanslagen in Kopenhagen.

Militairen op straat

Vijf weken geleden werd het dreigingsniveau verhoogd van twee naar drie, dat staat voor "ernstig" op een schaal van 4. Het werd aangepast na de aanslagen in Parijs en de antiterreuractie in Verviers. Op 9 februari werd het al een eerste keer met twee weken verlengd.

Er blijft een hogere waakzaamheid, onder meer omdat het onderzoek naar Verviers nog aan de gang is, wat niet wil zeggen dat er concreet aanslagen dreigen. Dat niveau drie wordt gehandhaafd, betekent dat militairen op straat bewakingsopdrachten zullen blijven uitvoeren.