Dossier Moslimexecutieve: alle betrokkenen buiten vervolging

UNKNOWN

Alle personen die in verdenking gesteld waren in het onderzoek naar vermeende fraude bij de Moslimexecutieve, zijn door de Brusselse raadkamer buiten vervolging gesteld. Dat meldt het Brusselse parket, dat aankondigde niet in beroep te zullen gaan. Het parket had zelf de buitenvervolgingstelling gevraagd voor zowat alle betrokkenen, op één man na. Het parket wilde oud-voorzitter Benjelloul Kissi vervolgen voor de verduistering van 1.000 euro maar de raadkamer zag daar geen redenen voor.

Nizar Trabelsi
Het onderzoek naar vermeende mistoestanden bij de Moslimexecutieve begon eind 2006 toen bleek dat computermateriaal dat onder het bewind van oud-voorzitter Mohamed Boulif was aangekocht, niet onmiddellijk kon teruggevonden worden bij de Executieve. Er was ook sprake van een verdachte storting aan de voor terrorisme veroordeelde Nizar Trabelsi. Boulif zat eind januari 2007 een week in de cel maar toen het bewuste computermateriaal toch aanwezig bleek in de lokalen van de Executieve, werd hij vrijgelaten.

Tijdens het onderzoek naar Boulif stootten de Brusselse speurders bij de nieuwe leiding van de Executieve op andere financiële toestanden die ze verdacht vonden. De Franstalige ondervoorzitter van de Executieve, Benjeloul Kissi, werd daarbij verdacht van valsheid in geschrifte, misbruik van vennootschapsgoederen en verduistering. Hij bracht in december 2006 een nacht in de cel door.

Valsheid in geschrifte
In september 2007 liet onderzoeksrechter Claise de lokalen van de Moslimexecutieve verzegelen en werd een voorlopig bewindvoerder aangesteld. Benjeloul Kissi verdween opnieuw in de cel en de financieringsvzw van de Moslimexecutieve, de vzw Beheer en Financiën, werd als rechtspersoon in verdenking gesteld. In februari 2008 werd de toenmalige voorzitter van de Moslimexecutieve, Coskun Beyazgül, als voorzitter van de financieringsvzw in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en misbruik van vennootschapsgoederen. De penningmeester van de vzw, Atila Aydoglu, onderging hetzelfde lot.

In november 2008, nadat het onderzoek was afgesloten, maakte het Brusselse parket bekend dat het enkel nog Benjelloul Kissi wou vervolgen voor de verduistering van 1.000 euro ten nadele van de vzw Beheer en Financiën. Voor alle andere feiten die hem en de andere betrokkenen ten laste gelegd werden, was er volgens het parket onvoldoende bewijs.

Geen misdadig opzet
De Brusselse raadkamer heeft dinsdag beslist dat het die overtuiging deelt. Volgens de raadkamer is onvoldoende aangetoond dat de verdachten kwaad in de zin hadden. Ook de Belgische staat, die zich burgerlijke partij had gesteld, moest toegeven dat, hoewel het beheer van de Executieve rampzalig was, er geen sprake was van enig misdadig opzet. Ook Benjelloul Kissi zal dus niet vervolgd worden. (belga/sps)