Door baas en groepsdruk: 6 op de 10 Vlamingen werken voort bij ziekte

Thinkstock
Zes op de tien Vlamingen gaan altijd werken, ook als ze zich daarvoor eigenlijk te ziek voelen. Meer nog: hoe meer stress op het werk en hoe slechter de baas de taken verdeelt, hoe groter de kans dat je grieperig en koortsig op de werkvloer opdaagt. Dat blijkt uit een grote studie van de KU Leuven, VUB, UGent en hogeschool Odisee bij 3.274 Vlaamse werknemers. 

Om precies te zijn maakte 62,4 procent van de Vlaamse werknemers zich het voorbije jaar schuldig aan presenteïsme - te ziek zijn om te werken, maar toch opdagen. "Die werknemer haalt vaak niet dezelfde productiviteit als anders en besmet misschien ook collega's", benadrukt Ralf Caers, professor HRM aan de KU Leuven. "Afwezigheid kost geld, maar ook presenteïsme doet de kosten oplopen." 

Een op de vier werknemers gaf ook aan dat ze zieke collega's opmerkten. "Ook hier schuilt gevaar. Je kunt immers beginnen denken dat het zo hoort, er ontstaat groepsdruk en je gaat hetzelfde doen in de toekomst." Het verschil tussen mannen en vrouwen is overigens opvallend. Vrouwen blijven niet graag ziek thuis. 70 procent bekent presenteïsme, tegenover 57 procent van de mannen. De onderzoekers vonden tevens dat werknemers boven 45 jaar minder vaak ziek gaan werken dan jongeren (69 procent tegenover 56 procent).

Lees ook: welke job past bij jou? Doe de test!

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) noemt de cijfers zorgwekkend. Hij zal de studie daarover bezorgen aan de Hoge Raad voor Preventie en Welzijn op het Werk, met de vraag hoe de situatie er vandaag precies uitziet en welke maatregelen kunnen worden genomen.

Indien die cijfers kloppen, dan kan dat volgens minister Peeters een probleem vormen voor zowel de werkgever als de werknemers. Zijn kabinet haalt het voorbeeld aan van bestuurders die ziek komen werken, wat tot veiligheidsproblemen kan leiden. En er is uiteraard het risico andere collega's te besmetten. "We moeten dit serieus bekijken", luidt het.

Het kabinet merkt op dat vandaag alleen een arbeidsgeneesheer iets kan doen, bijvoorbeeld een ziek personeelslid naar huis sturen.