Dokters zelf ten strijde tegen valse ziektebriefjes

PHOTO_NEWS
De Orde van Geneesheren trekt ten oorlog tegen valse doktersbriefjes. De Orde vraagt iedereen die een vermoeden heeft van een vals medisch attest om een klacht in te dienen bij haar.

Dat is slecht nieuws voor de vele bijzitters bij de verkiezingen die zo'n vals ziektebriefje wisten te bemachtigen. Op onwettige afwezigheid staan immers boetes van 250 tot zelfs 1.000 euro.

"Het is ons om de geloofwaardigheid van ons ambt te doen", zegt dokter Georges Albertyn, voorzitter van de Antwerpse provinciale raad van de Orde van Geneesheren, over deze opmerkelijke oproep. Samen met de Nationale Raad vraagt hij met aandrang dat iedereen die met een vals medisch attest wordt geconfronteerd - ook derden - een klacht indient bij de Orde van Geneesheren. De Orde richt zich daarbij ook tot vrederechters en voorzitters van kiesbureaus, zegt Albertyn.

Opgeblazen
Het probleem van de valse ziektebriefjes wordt erg opgeblazen, vindt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). "Ik hoor dat nu al 20 jaar lang telkens weer opduiken, maar ik heb er nog nooit cijfers over gezien", zegt David Desmet, woordvoerder van BVAS.

"Valse briefjes afleveren, dat is verkeerd, laat dat duidelijk zijn, maar het is ook perfect mogelijk dat een arts lang op voorhand een attest schrijft om iemand vrij te stellen op zondag 25 mei. Een palliatieve patiënt die chemo volgt of iemand die pas een zware hartoperatie heeft ondergaan, voor hen is het perfect mogelijk dat de arts ze lang op voorhand vrijstelt", gaat hij verder.

"Ik denk trouwens dat het veel makkelijker zal zijn om een ticket voor 'enkele vlucht' met Ryanair te boeken dan een arts te overtuigen om een vals attest te schrijven", aldus nog Desmet.