Dit zijn de opvallendste gegevens uit de ongevallenkaart

rv
Vanaf vandaag kan je via de interactieve ongevallenkaart van de federale politie zelf controleren hoe veilig jouw straat is. De politie maakte in het kader van een Europees project een soort van Google Maps voor verkeersongevallen. Het gaat om data van ongevallen tussen 2014 en 2016 waarvoor een aangifte werd gedaan. We lijsten enkele markante punten voor je op.

Wil je zelf aan de slag, dan kan je terecht op deze site, waar je kan in- en uitzoomen naar de stad of straat van je keuze, en je bovendien nog onderscheid kan maken tussen verschillende opties zoals de dag van de week, het tijdstip van de dag, de staat van de weg, de ernst van het ongeval, enzovoort.

Antwerpen

In Antwerpen valt meteen het hoge aantal ongevallen op in de buurt van de drukke Rooseveltplaats, waar de Lijnbussen halt houden, en de Italiëlei net ten noorden ervan. Net op die twee plaatsen zijn de Leien de komende twee jaar geknipt, om het autoverkeer op termijn ondergronds te kunnen sturen en de omgeving veiliger te maken.

Door de vele ongevallen op die twee plaatsen vallen de andere verkeersonveilige locaties minder op, maar ze zijn er wel. Verander je de kleuren en de schaal van de kaart, komen ook andere locaties in beeld, zoals de kruispunten aan het Stadspark en de Plantin-Moretuslei, de Turnhoutsebaan en -Poort, de omgeving van het Sportpaleis en het kruispunt van de Singel met de Grotesteenweg.

Antwerpen.
rv Antwerpen.
Antwerpen.
rv Antwerpen.

A12 vs E19

Wie regelmatig van Antwerpen naar Brussel of omgekeerd pendelt, heeft de keuze tussen de A12 en de E19. Maar vooral het stuk van de A12 tussen Antwerpen en Boom is berucht: het omvat enkele van de 'zwartste kruispunten' van Vlaanderen, en dat is ook goed op de kaart te zien. Links zie je de A12, met uitgelicht zowat alle kruispunten met verkeerslichten waar bijna dagelijks ongevallen gebeuren. Rechts is de brede lijn de E19, waar er veel minder ongevallen gebeuren.

De zuidelijke kant van de beide snelwegen geven dan weer het omgekeerde beeld, met vooral veel ongevallen aan de aansluiting van de E19 met de Brusselse ring, net voor het viaduct van Vilvoorde, een gevreesde filehotspot. De aansluiting van de A12 met de ring net na Meise blijkt veel minder ongevallen te tellen.

Links op de kaart de A12, rechts de E19.
rv Links op de kaart de A12, rechts de E19.
De aansluiting van de A12 en de E19 met de Brusselse ring.
rv De aansluiting van de A12 en de E19 met de Brusselse ring.

Leuven

In universiteitsstad Leuven is vooral de oost-west-as Brusselsestraat-Bondgenotenlaan rood ingekleurd, net als het drukke kruispunt van de Naamsestraat en de ringweg rond de stad.

Opmerkelijk is het verschil in locaties van de ongevallen gedurende het weekend en tijdens de week. Zo gebeurden er op zondag bijna geen ongevallen in de binnenstad, maar wel op de ring, terwijl vanaf maandag de situatie helemaal omgekeerd is.

Leuven op zondag (links) en op maandag (rechts).
rv Leuven op zondag (links) en op maandag (rechts).

Gent

Gent kent vooral veel ongevallen in de buurt van het de Dampoort, maar niet zoals misschien op het eerste zicht te verwachten zou zijn aan de drukke rotonde rond de Spuikom, maar wel net aan de andere kant van de spoorweg, waar de Antwerpsesteenweg en de Victor Braeckmanlaan samenkomen.

Gent.
rv Gent.

Brugge

In Brugge komen de meeste ongevallen dan weer op het zuiden van de ring voor.

Brugge.
rv Brugge.