Dit verandert allemaal op 1 juli

Copyright : Geert De Rycke
Vanaf 1 juli veranderen er opnieuw een aantal dingen die invloed hebben op ons dagelijks leven. Zo gaat vanaf 1 juli de Leopold II-tunnel twee maanden volledig dicht en zullen bestuurders die achter het stuur betrapt worden met 1,8 promille in het bloed, verplicht een alcoholslot moeten laten installeren in hun wagen. Ook zullen in verschillende sectoren de lonen geïndexeerd worden. Een overzicht van alle veranderingen.

Leopold II-tunnel twee maanden dicht

De Leopold II-tunnel was al sinds 1 mei tijdens de weekendnachten dicht, maar van 1 juli tot 1 september gaat de tunnel volledig dicht. "Om de veiligheid te verzekeren, het rijcomfort te verbeteren en de bovengrondse overlast te beperken wordt de Leopold II-tunnel grondig gerenoveerd", legt Brussel Mobiliteit uit in een folder. "Zowel de waterwering als de rijweg worden vernieuwd en er komen nieuwe camera's en verlichting. Er worden ook 17 nieuwe nooduitgangen bijgebouwd."

"Er wordt veel hinder verwacht, ook op de alternatieve routes. Kies daarom zoveel mogelijk voor het openbaar vervoer of de fiets", raadt Brussel Mobiliteit aan. "Zowel de NMBS als de MIVB en De Lijn verhogen hun capaciteit in juli en augustus." Daarnaast wordt aangeraden om zoveel mogelijk te carpoolen.

Photo News

"De volledige sluiting wordt de dagen voordien al voorbereid", meldt het Vlaams Verkeerscentrum op zijn website. "Vanaf donderdag 28 juni om 09.00 uur gaat het verkeer op de E40 van Gent naar Brussel over één rijstrook ter hoogte van Sint-Agatha-Berchem. Van zaterdag 30 juni om 22.00 uur tot eind augustus is de tunnel in beide richtingen volledig afgesloten. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid (één rijstrook per richting). "

"Wie echt met de auto naar Brussel moet, doet er goed aan de buurt van de Leopold II-tunnel te vermijden", adviseert Brussel Mobiliteit. De Leopold II-tunnel is met zijn 2,6 kilometer de langste tunnel van het land. Dagelijks pendelen er zo'n 40.000 voertuigen door de tunnel. 

Alcoholslot vanaf 1,8 promille

 Vanaf 1 juli zullen bestuurders die betrapt worden met een alcoholgehalte van 1,8 promille of meer, verplicht een alcoholslot moeten laten installeren in hun wagen. Voor recidivisten is dat bij een alcoholgehalte van 1,2 promille of meer. Het alcoholslot vermindert de kans op recidive met minstens 75 procent, becijferde het verkeersinstituut VIAS eerder dit jaar.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Het alcoholslot is verbonden met de starter van het voertuig. Om te kunnen starten moet de bestuurder eerst blazen in het toestel. Als het alcoholgehalte boven de 0,2 promille is, zal het alcoholslot verhinderen dat het voertuig kan starten. Frauderen met het toestel is erg moeilijk, want het is zo geprogrammeerd dat de bestuurder op verschillende momenten tijdens zijn rit opnieuw moet blazen.

De nieuwe wet bepaalt dat de rechter bij een eerste betrapping met een alcoholconcentratie vanaf 1,8 promille nog kan beslissen om van de verplichting van het alcoholslot af te zien, zij het met expliciete motivering. In dat geval zal de rechter de bestaande regels voor straffen toepassen, met boetes tussen 1.600 euro en 16.000 euro en al dan niet een verval van het recht tot sturen.

Een alcoholgehalte van 1,8 promille komt overeen met 8 à 10 glazen alcohol op een korte periode van 2 uur. Mensen met een alcoholgehalte van 1,5 promille of meer hebben zowat 200 keer meer kans om te sterven in een ongeval dan zij die nuchter zijn, aldus VIAS. Elk jaar lopen zowat 50.000 bestuurders tegen de lamp voor alcohol achter het stuur, van wie 21 procent boven de 1,8 promille blaast. Dat betekent dat zowat 10.000 bestuurders een alcoholslot opgelegd zouden kunnen krijgen.

Terug naar rijschool na behalen rijbewijs

Wie vanaf 1 juli een rijbewijs haalt, moet zes tot negen maanden later terugkeren naar de rijschool voor een extra opleiding van een halve dag. Tijdens dat "terugkommoment" zal onder meer dronken rijden worden gesimuleerd of moet de bestuurder een noodstop uitvoeren.

De bedoeling van het extra leermoment is de rijvaardigheden extra aan te scherpen en de oververtegenwoordiging van jonge bestuurders in de ongevalstatistieken aan te pakken.

photo_news

De verplichte opleiding zal begin 2019 voor het eerst georganiseerd worden. Ze zal 120 euro kosten, waarvan 20 euro wordt betaald door de overheid.

Het terugkommoment is het sluitstuk van de hervorming van de Vlaamse rijopleiding door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "We stellen vast dat beginnende chauffeurs enkele maanden na het behalen van hun rijbewijs hun rijkwaliteiten overschatten en de risico's onderschatten", zegt Weyts. "Met het terugkommoment willen we ervoor zorgen dat we straks minder verkeersslachtoffers moeten betreuren."

Korting op stroomfactuur

Vanaf 1 juli en tot eind 2019 krijgen gezinnen en kmo's in Vlaanderen een korting op hun elektriciteitsfactuur. Het gaat om een terugbetaling van geld dat ze jarenlang te veel hebben betaald. Voor de gezinnen gaat het om enkele euro's per jaar, maar voor kmo's kan het gaan om enkele duizenden euro's.

Vlaamse bedrijven en gezinnen betaalden in de periode 2009-2017 meer aan federale energiebijdrage dan ze eigenlijk moesten. Het gaat in totaal om 85 miljoen euro.

Dat geld wordt vanaf 1 juli dit jaar en tot en met 31 december 2019 teruggestort in de vorm van een korting op de elektriciteitsfacturen. Volgens de Vlaamse energieregulator Vreg zal een gezin met een doorsneeverbruik (van 3.500 kWh) in 2018 gemiddeld een korting van zowat 3 euro krijgen, en in 2019 een korting van 6 euro. Voor zelfstandigen en kmo's kan het bedrag oplopen tot enkele duizenden euro's.

In Wallonië en Brussel werd de fout al eerder rechtgezet en werd het teveel terugbetaald.

Aanvullend pensioen opengesteld voor zelfstandigen

De tweede pensioenpijler, zeg maar het aanvullend pensioen, wordt vanaf 1 juli ook opengesteld voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon.

Tot nu toe konden enkel loontrekkenden en zelfstandigen die aan het hoofd van een onderneming staan een aanvullend pensioen opbouwen. Maar nu wordt het systeem uitgebreid naar de zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon - zowat 432.500 mensen - en naar de meewerkende echtgenoten, de zelfstandige helpers en de zelfstandigen in bijberoep die evenveel bijdragen als diegenen in hoofdberoep.

Concreet zullen zelfstandigen een belastingvermindering krijgen van 30 procent op de jaarlijkse premie en zal het eindkapitaal bij pensionering slechts belast worden tegen 10 procent. De grootte van de premie is net zoals bij bedrijfsleiders afhankelijk van hun inkomen en wordt berekend aan de hand van de zogenaamde 80 procent-grens, die de grootte van het te verzekeren aanvullend pensioen bepaalt.

Om zich aan te sluiten bij dit nieuwe systeem, zullen de zelfstandigen een contract kunnen afsluiten bij een verzekeraar of pensioenfonds.

Pakketreis boeken wordt veiliger

Vakantiegangers die een pakketreis boeken - waarbij de reis, het hotel en de uitstapjes ter plaatse in één pakket worden vastgelegd - worden vanaf 1 juli beter beschermd. Klanten moeten voortaan hun akkoord geven over belangrijke wijzigingen.

Zo'n pakketreis verloopt voor de reiziger niet altijd zonder problemen. Reisorganisatoren veranderen na de boeking soms nog het hotel, zonder duidelijke toestemming van de klant.

Door de nieuwe regels zullen klanten voortaan hun akkoord moeten geven als de organisator na de boeking nog belangrijke wijzigingen aanbrengt. Ook wanneer vluchten worden gewijzigd moet daar soms toestemming voor worden gevraagd. Reizigers zullen voortaan ook in alle omstandigheden hun reis kunnen annuleren, mits een redelijke opzegvergoeding.

Eandis en Infrax fuseren tot Fluvius

Op 1 juli fuseren nutsbedrijven Eandis en Infrax tot het nieuwe bedrijf Fluvius. Zo ontstaat één bedrijf dat alle distributienetten voor elektriciteit en aardgas en de openbare verlichting in alle Vlaamse gemeenten beheert.

Fluvius is ook beheerder van de riolering in 84 gemeenten en het kabeldistributienet in 91 gemeenten. Bij de fusie hoort een besparingstraject dat vanaf 2022 110 miljoen euro per jaar moet opbrengen. De nieuwe naam Fluvius verschijnt begin 2019 in het straatbeeld, tot dan worden alle activiteiten voor klanten nog onder de vertrouwde namen Eandis en Infrax uitgevoerd.

"Amper een jaar nadat we met de Vlaamse regering beslist hebben dat de energie-intercommunales aan een grondige hervorming toe zijn, is de fusie van Eandis en Infrax een feit", zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). "De oprichting van Fluvius betekent een jaarlijkse besparing van 110 miljoen euro, die de burger rechtstreeks zal voelen dankzij een lagere energiefactuur. Er worden ook heel wat mandaten en vergoedingen geschrapt, wat de netbeheerder niet alleen goedkoper maar ook efficiënter zal maken."

"De besparing vertegenwoordigt 15 procent van de werkingskost van het nieuwe bedrijf en vertaalt zich in een verlaging van het distributienettarief met 36 euro per jaar op de eindfactuur voor aardgas en elektriciteit van een gemiddeld gezin", aldus Fluvius in een persmededeling. "De besparing wordt onder meer gerealiseerd door het vermijden van dubbele investeringen, door schaalvoordelen en natuurlijke afvloeiingen. De komende jaren gaan immers een 500-tal medewerkers sowieso met pensioen. Die worden niet altijd één op één vervangen."

Aangekondigd wordt voorts dat vanaf januari het bedrijf de eerste digitale energiemeters zal plaatsen. Die zijn een belangrijk instrument om de overstap van centrale naar decentrale energieproductie te kunnen maken en de netten in dat nieuwe landschap goed en efficiënt te blijven beheren. "Fluvius wil in de komende jaren zo van "netbeheerder" naar een echte "systeembeheerder" evolueren: een neutrale speler die alle marktpartijen in het nieuwe energielandschap sterk ondersteunt. Ook de nieuwe rol als onafhankelijke databeheerder kadert in die opdracht", besluit de persmededeling.

Kilometerheffing wordt duurder

De tarieven van de kilometerheffing in Vlaanderen en Brussel worden op 1 juli geïndexeerd. De prijs gaat 0,1 tot 0,4 cent per kilometer omhoog, afhankelijk van de categorie waarin de vrachtwagen valt. De aanpassing geldt voor alle tolwegen in Vlaanderen en Brussel. In Vlaanderen zijn dat snelwegen, in Brussel snelwegen, lokale en regionale wegen.

De kilometerheffing geldt voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton.

Frankrijk verlaagt maximumsnelheid

Wie de komende weken met vakantie vertrekt naar Frankrijk, is gewaarschuwd: vanaf 1 juli mag er op de secundaire wegen nog maximum 80 kilometer per uur gereden worden in plaats van 90. De nieuwe maximumsnelheid geldt voor 400.000 kilometer aan gewestwegen.

De nieuwe regeling geldt voor secundaire wegen in twee richtingen zonder fysieke scheiding, zoals vangrails.

De maatregel werd begin dit jaar aangekondigd, en moet het aantal verkeersdoden op de Franse wegen naar beneden halen.

Ter vergelijking: in Vlaanderen is de snelheid op gewestwegen beperkt tot 70 kilometer per uur, in Wallonië en Brussel tot 90 kilometer per uur.

Inkomensgarantie voor ouderen verhoogd

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO), de uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken, wordt vanaf 1 juli verhoogd. Concreet komt er 13,20 euro per maand bij voor een alleenstaande.

Het barema voor een alleenstaande zal nu worden verhoogd van 1.083,28 euro naar 1.096,48 euro. Volgens cijfers van de Federale Pensioendienst genoten in januari vorig jaar 106.222 personen van deze uitkering. In september vorig jaar had de regering al eens de IGO verhoogd. Toen werd ook een verblijfsvoorwaarde van 10 jaar in België, waarvan 5 jaar onafgebroken, toegevoegd aan de toekenningsvoorwaarden.

Meer supertrucks op de weg

Binnen enkele maanden kunnen er nieuwe supertrucks verschijnen op de Vlaamse snelwegen. Op 1 juli gaat immers het tweede proefproject van start en kunnen transporteurs trajecten beginnen aanvragen. Eens ze de nodige vergunningen hebben, kunnen ze dan echt met supertrucks (officieel langere en zwaardere vrachtwagens of LZV's) gaan rondrijden.

Het eerste proefproject werd in juli 2014 opgestart, maar het resulteerde maar in twee operationele supertrucks, ook wel ecocombi's genoemd. Dat kwam omdat de vergunningsvoorwaarden erg streng waren. Zo mochten de mastodonten elk maar op één vast traject rijden.

Voor het tweede proefproject worden de voorwaarden versoepeld. De supertrucks mogen vrij op een basisnetwerk rijden (de autosnelwegen en enkele wegen binnen de havengebieden). Ze moeten wel een aanvraag indienen voor de "aantakkingstrajecten", de wegen tussen het basisnetwerk en het vertrekpunt of de bestemming van het transport. Die trajecten worden beoordeeld met een systeem van strafpunten. Ook grensoverschrijdende LZV-transporten worden mogelijk.

Ziekenhuizen beloond als patiënten tevreden zijn

Vanaf 1 juli is een deel van de werkingsmiddelen van de ziekenhuizen afhankelijk van de kwaliteit van de zorg. Ook de tevredenheid van de patiënten speelt mee.

Concreet krijgen alle ziekenhuizen van de overheid een score op 80. Punten verdienen ze onder meer door patiënten na een opname te bevragen. Hoe tevredener de patiënten zijn, hoe beter ziekenhuizen scoren. Daarnaast zijn er criteria voor de behandeling van borstkanker en het correct gebruik van antibiotica tijdens operaties.

De bedoeling is om de komende jaren stap voor stap de lijst met criteria (en het bijbehorende budget) uit te breiden. Zo zou mogelijk al vanaf 2020 rekening worden gehouden met de mortaliteit in een ziekenhuis.

De aanpassing maakt deel uit van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering die minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) doorvoert.

Air Belgium vliegt drie keer per week naar Hongkong

Luchtvaartmaatschappij Air Belgium voegt vanaf juli een extra vlucht per week toe tussen Charleroi en Hongkong. Voortaan vertrekt er op zondag, maandag en donderdag een vlucht richting de Chinese metropool.

De maatschappij startte begin juni haar lijnvluchten naar Hongkong op. De eerste maand waren er twee vluchten per week. Vanaf juli komt er dus een rotatie bij, en in oktober zou het naar een vierde wekelijkse vlucht moeten gaan.

Air Belgium beschikt over twee Airbus A340-toestellen, die ook soms vluchten uitvoeren voor andere maatschappijen. Het hoopt de komende maanden nog Chinese bestemmingen toe te voegen. Daarvoor wacht het op een derde en een vierde A340.

Voor de luchthaven van Charleroi, Brussels South Charleroi Airport, is Air Belgium de eerste klant op de lange afstand.

KLM stopt met verkoop van sigaretten

Rokers die met KLM vliegen kunnen vanaf 1 juli niet langer voordelig sigaretten inslaan aan boord van het vliegtuig. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij vindt het naar eigen zeggen "niet meer van deze tijd" om rookwaar aan te bieden.

"KLM heeft gezondheid en sport hoog in het vaandel staan en de verkoop van sigaretten past hier niet bij", aldus Boet Kreiken, verantwoordelijk is voor de klantbeleving bij het luchttransportbedrijf.

Hoeveel de verkoop van tabakswaren alsnog aan extra omzet opleverde, wil KLM niet kwijt.

Duitsland breidt tol voor vrachtwagens uit

Vrachtwagens moeten vanaf 1 juli op alle wegen in Duitsland tol betalen. Tot nu waren vrachtwagenchauffeurs die zogenaamde 'Lkw-Maut' alleen verschuldigd op de snelwegen en enkele tot vierbaanswegen verbrede provinciale wegen, goed voor zo'n 15.000 kilometer. Met de uitbreiding komt daar binnen enkele dagen een kleine 40.000 kilometer bij. Het wordt zelfs mogelijk om op kleinere landwegen tol te heffen om sluipverkeer te voorkomen.

De tolverplichting geldt voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton en de betaling gebeurt via het systeem van het bedrijf Toll Collect. Veel vrachtwagens beschikken over een On-Board-Unit (OBU), een in het voertuig aangebrachte zender die de afstand berekent. De OBU verstuurt die informatie naar Toll Collect en de eigenaar van de vrachtwagen ontvangt per e-mail de rekening.

Minder frequente gebruikers van het Duitse snelwegennet kunnen ook handmatig betalen. Dat kan via tolterminals of online.

Loonindexering in verschillende sectoren

De werknemers van de banksector (pc 310) zien op 1 juli hun lonen geïndexeerd worden met 0,26 procent. Voor de werknemers van beursvennootschappen (pc 309) gaat het om een indexering van 0,2584 procent. De bedienden van de metaalfabrikatennijverheid (pc 209) zien hun lonen geïndexeerd met 1,44 procent, die van de papiernijverheid (pc 221) met 1 procent en die van de papier- en kartonbewerking (pc 222) met 1 procent. 
131 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • guido vermeyen

  O ik dacht op 1 juli alles weer naar 1 juni teruggezet wordt...kwestie toch iets te veranderen, ministers moeten bezig blijven, zodat men ziet dat er "hard" gewerkt wordt volgens Peeters.

 • Lieven Roels

  nog nooit een nieuwe maatregel gelezen die een of andere taks afschaft zodat de gewone mens er ook iets aan heeft. Bijvoorbeeld op de energiefactuur staan er genoeg om uit te kiezen. Aja sorry mensen ben een gewone belg en geen politieker die in een ivoren toren woont.

 • Jan Harmsen

  Het zijn de ouderen die bezopen rijden, de jeugd rijd al jaren veel en veel beter. Toch moeten die het bezuren. Weyts is onredelijk met een enorme bout los want een vijs kan je dat niet meer noemen.

 • jacqueline bax

  Dat van dat terugkommoment voor het rijbewijs vind ik nu eens een hele goede regel!!! Dat van de alcohol test verplichten in wagens van mensen die regelmatig gepakt worden met alcohol in hun lijf vind ik ook een hele goede.

 • Hubert Szemkus

  Het staat vast dat die Weyts de NV.a een héél pak stemmen gaat kosten , Bartje wordt wakker a.u.b.

Video