Dit is werkbaar werk volgens N-VA

Als het van N-VA afhangt, beslist u binnenkort zelf waar en wanneer u werkt.
THINKSTOCK Als het van N-VA afhangt, beslist u binnenkort zelf waar en wanneer u werkt.
Dat we met z'n allen langer zullen moeten werken, is duidelijk. Maar dat kan niet zonder 'werkbaar werk', meent N-VA. Kamerleden Zuhal Demir, Jan Spooren, Peter De Roover en Wouter Raskin stellen een reeks maatregelen voor die moeten zorgen voor een betere work-lifebalans. De Standaard lijst er enkele op.

1. Werknemers kiezen zelf waar en wanneer ze werken

Als het van N-VA afhangt, behoren strikte 9-to-5 jobs weldra tot het verleden. Werknemers moeten volgens de partij meer autonomie krijgen om zelf te bepalen wanneer, hoelang en waar ze werken. De arbeidsduur per jaar in plaats van per dag vastleggen, behoort tot de mogelijkheden.

2. Werknemers kunnen overuren opsparen op een loopbaanrekening

Overuren, tijdskrediet en opleidingskrediet moeten volgens de partij opgespaard kunnen worden. Werknemers kunnen al die dagen dan op een later tijdstip opnemen, of minder werken in de laatste jaren van hun carrière.

3. Werknemers kunnen ter beschikking gesteld worden van een ander bedrijf

Bij een proefproject van KBC werden oudere werknemers ingezet in de non-profitsector en in andere bedrijven die geen dure, ervaren werknemers kunnen betalen. Het verschil in loon werd bijgepast door KBC. N-VA wil het project uitbreiden naar andere bedrijven, zodat vijftigplussers hun ervaring kunnen delen.

4. Elke werknemer krijgt een opleidingskrediet

Met een jaarlijks opleidingskrediet wil N-VA vorming van werknemers stimuleren. Een aantal opleidingsdagen kan eventueel vrijgesteld worden van bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen.

5. Takenpakket moet op tijd lichter worden

Bedrijven moeten volgens N-VA nauwkeurig opvolgen hoe zwaar elke taak weegt, en het takenpakket van oudere werknemers tijdig verlichten.

6. Competenties wegen zwaarder door

Volgens N-VA moet ook meer rekening gehouden worden met capaciteiten, talenten en beperkingen van individuele werknemers. Er zou bijvoorbeeld beter gewerkt worden met loonschalen op basis van competenties en verantwoordelijkheden in plaats van anciënniteit.