Dit betekent dreigingsniveau vier: dreiging is "zeer ernstig en nabij"

Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken heeft vannacht het dreigingsniveau voor Brussel verhoogd van niveau 3 naar niveau 4, dat is het hoogst mogelijke dreigingsniveau in ons land. In de rest van België blijft niveau 3 van kracht. Maar wat betekenen die cijfers nu juist?