Dirk Van Duppen krijgt 'Prijs voor de democratie'

Dirk Van Duppen
UNKNOWN Dirk Van Duppen

Dirk Van Duppen, promotor van het kiwimodel en voorzitter van Geneeskunde voor het Volk, heeft de prijs voor de Democratie 2009 gewonnen. Dat hebben de organisatoren Democratie 2000 en de vzw Trefpunt bekendgemaakt. De eerste prijs Jaap Kruithof werd toegekend aan Frans Wuytack.

Kiwimodel
Dirk Van Duppen is vooral bekend als promotor van het kiwimodel, dat een ander geneesmiddelenbeleid bepleit. Volgens het kiwimodel moet de overheid openbare aanbestedingen uitschrijven voor geneesmiddelen.

Enkel het goedkoopste geneesmiddel zou dan vergoed worden door de ziekteverzekering. Dit systeem, dat onder meer wordt toegepast in Nieuw-Zeeland, zou zowel voor de patiënten als voor de ziekteverzekering goedkoper uitvallen.

Terugbetalingstarief
Daarnaast is Van Duppen ook voorzitter van Geneeskunde voor het Volk (GvhV), een Belgische vereniging die geneeskunde aanbiedt tegen terugbetalingstarief. GvhV voert ook actie tegen zaken die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Zo leverde het een bijdrage aan de strijd van actiegroep Ademloos tegen de Langer Wapperbrug.

"Kenmerkend voor de acties van Geneeskunde voor het Volk is dat zij de mobilisatie van de betrokken patiënten of bevolking onontbeerlijk achten. Zij voeren de participatieve democratie met andere woorden hoog in het vaandel", vermeldt de jury in zijn motivering.

Prijs Jaap Kruithof
Ook werd dit jaar voor de eerste keer de Prijs Jaap Kruithof uitgereikt. Die prijs is een bekroning "voor een radicale en originele denker die tegen de stroom durft in te roeien of een activist, dan wel sociale beweging, die zich niet neerlegt bij het centrumdenken en la pensée unique". De prijs is een eerbetoon aan de in februari overleden filosoof Jaap Kruithof.

Priester-arbeider
De jury besloot de prijs tot te kennen aan Frans Wuytack, een gewezen priester-arbeider die zich zowel in de krottenwijken van Caracas (1966), als bij de dokwerkersstaking in Antwerpen (1973) opwierp tot sleutelfiguur bij het verzet. Wuytack was daarnaast ook betrokken bij het arbeidersverzet tegen het Franco-regime in Spanje. Als vredesactivist was hij bovendien actief in Bosnië en Irak.

"Overal waar Frans Wuytack woonde, werkte of verbleef organiseerde hij het verzet tegen dictatoriale machten en streed hij aan de kant van de zwaksten voor een rechtvaardige en sociale samenleving", vermeldt de jury.

De laureaten mogen hun prijs op 21 juli, tijdens de Gentse Feesten, in ontvangst nemen op het podium Bij Sint-Jacobs. (belga/edp)