Directeur Joods Museum: "Meer dan ooit rechtop tegen haat en barbarij"

Philippe Blondin aan het Joods Museum in Brussel.
ap Philippe Blondin aan het Joods Museum in Brussel.
"Voor allen die pleiten voor obscurantisme, haat, onwetendheid en barbarij heb ik deze boodschap: wij staan meer dan ooit rechtop." Dat zei Philippe Blondin, directeur van het Joods Museum van Brussel vanmiddag bij de officiële heropening van het museum in de Miniemenstraat, vier maanden na de aanslag die het leven kostte aan twee bezoekers en twee medewerkers van het museum.

"Vier maanden nadat ons schip bedolven werd onder een oeroude golf en nadat het al die tijd op zee heeft gezwalpt, komt het in de haven aan", zei de directeur. "Op de kade staan onze vrienden, al onze vrienden om ons te ontvangen. Onze dank daarvoor, aan alle overheden die ons hebben bijgestaan met raad en daad, aan iedereen die met bloemen, brieven of gedichten hun steun hebben betuigd."

Tot de dag van de aanslag kende het Joods Museum geen veiligheidsmaatregelen omdat het een open ontmoetingsplaats voor alle culturen wilde zijn. "In het zicht van de barbarij moeten we die humanistische visie aanpassen", ging directeur Blondin verder. "Maar onze kernwaarden blijven moed, burgerschap, dankbaarheid en vrijgevigheid. Als de cultuur, wat we in al die eeuwen geleerd hebben om beter samen te leven, ons steunpunt is, en onderwijs en opvoeding, thuis, op school en in de musea, ons steunpunt, dan kunnen we, zoals Archimedes zei, de hele wereld opheffen."

De heropening van het Joods Museum valt samen met de Europese dag van de Joodse Cultuur. "Vandaag is dan ook zowel een dag van hoop, waarop we na de vreselijke schok opnieuw rechtstaan, als een feestdag", zei Chouna Lomponda, persverantwoordelijke van het museum.