Dilbeekse schepen vrijgepleit van beschuldiging van grondinname

Zowel Vlaams minister van ruimtelijke ordening Philippe Muyters als het parket pleiten de Dilbeekse schepen van Ruimtelijke Ordening Marc De Meulemeester (LVB-Open VLD) vrij van de beschuldiging dat hij een perceel gemeentelijke grond van 78 m² groot onwettig zou hebben ingenomen bij de inrichting van zijn tuin. Dat heeft de schepen dinsdag bekendgemaakt tijdens een persontmoeting.
 
De Meulemeester kocht in 2006 een woning aan de Tennislaan in Dilbeek. Het schepencollege gaf hem in 2007 toelating om onder bepaalde voorwaarden een restperceel van 78 m² te gebruiken voor de afwerking van zijn tuin. Voor het plaatsen van de afsluiting vroeg hij in mei 2009 ook nog een stedenbouwkundige vergunning aan. Na klachten van onwonenden vernietigde eerst de minister en nadien Stedebouw de vergunning. Ook bij het parket werd een klacht ingediend.
 
Verder onderzoek heeft evenwel uitgewezen dat de schepen volgens het boekje heeft gehandeld. Zo was er voor het plaatsen van de afsluiting niet eens een stedenbouwkundige vergunning nodig. De gemeente heeft inmiddels wel een reglement ingevoerd dat de voorwaarden stipuleert waaronder inwoners een stuk gemeentelijke grond tot 100 m² in bruikleen kunnen krijgen. Een van de voorwaarden is dat ze het stuk grond op het eerste verzoek weer vrijmaken. (belga/ypu)