Di Rupo I krijgt 13 ministers en 6 staatssecretarissen

PHOTO_NEWS
Rond 13.30 uur zijn de regeringsonderhandelaars het eindelijk eens geworden over de verdeling van de ministerposten. Na een marathonvergadering van meer dan achttien uur werd beslist om 13 ministers en 6 staatssecretarissen te benoemen. Vanavond om 21.00 uur wordt Di Rupo verwacht bij de koning. De eedaflegging is voor morgen, de regeringsverklaring zou mogelijk pas voor woensdag zijn.

Sinds 17.30 uur gisteravond hadden de onderhandelaars zich opgesloten in de gebouwen van de Koning Boudewijnstichting, aan de achterkant van het koninklijk paleis in Brussel. Rond 13.30 uur werd dan bekend gemaakt dat 13 ministers en 6 staatssecretarissen worden benoemd, maar de exacte namen en functies zijn nog niet bekend. Di Rupo verwacht tegen 19.00 uur een definitief antwoord te krijgen van de partijvoorzitters. Om 21.00 uur trekt Di Rupo dan naar de koning. Morgen staat de eedaflegging op het programma.

Bevoegdheden
Over de exacte verdeling van ministerposten heerst er nog grote onduidelijkheid. Zoals verwacht zal de PS van Elio Di Rupo de premier leveren. Daarbovenop zou de grootste partij van Wallonië twee ministerposten en het voorzitterschap van de Kamer krijgen. De Franstalige liberalen van MR zouden drie ministers krijgen, cdH één.  De drie Vlaamse partijen krijgen elk twee ministerposten.

Steven Vanackere (CD&V) wordt genoemd als vervanger voor Didier Reynders (MR) bij Financiën. Die laatste zou doorschuiven naar Buitenlandse Zaken, terwijl Olivier Chastel van MR op Begroting en Administratieve Vereenvoudiging en Middenstand wordt gezet. Naast Financiën zou CD&V ook Defensie, de Regie der Gebouwen, Ambtenarenzaken, Duurzame Ontwikkeling en Institutionele Hervormingen krijgen.

Open VLD heeft Justitie, Asiel en Migratie, Pensioenen en Armoedebestrijding. Voor cdH is er Binnenlandse Zaken, Energie, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen. Laurette Onkelinx (PS) blijft bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid. Voorts krijgt de PS ook nog Overheidszaken. Sp.a krijgt Economische Zaken, Werk en Fraudebestrijding. Bij de Vlaamse socialisten zou Johan Vande Lanotte een certitude zijn, en ook Caroline Gennez wordt genoemd.

Wat staatssecretarissen betreft krijgen de PS, cdH, sp.a, Open Vld elk een staatssecretaris. CD&V zou er twee krijgen, en mag ook de voorzitter van de Senaat leveren.
    
Eedaflegging
Eens alle stukjes in elkaar passen kan de formateur, bij wijze van spreken, de straat oversteken om een lijstje met ministers af te geven aan de koning. Die kan dan de nieuwe regering-Di Rupo I benoemen en de nieuwbakken ministers uitnodigen om bij hen de eed af te leggen. Dat zal door de lange vergadering wel pas voor morgen zijn. Volgens bepaalde informatie zou de regeerverklaring pas woensdagnamiddag in de Kamer worden voorgelezen, al zou dat de ruimste tijdsvork zijn.

De vergadering ging niet alleen om de verdeling van de bevoegdheden, maar ook over de vraag hoeveel ministers en eventueel staatssecretarissen, de nieuwe bewindsploeg zal tellen. De traditie wil dat er evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers zijn, met een 'taalneutrale' premier. Er werd dus nu beslist om minder ministers te benoemen, maar wel zes staatssecretarissen om een taalevenwicht te vinden. (belga/ep/edp/sps/sg)

Elio Di Rupo en de onderhandelaars.
REUTERS Elio Di Rupo en de onderhandelaars.
REUTERS