Di Rupo: "Alle partijen willen belangrijke staatshervorming"

UNKNOWN
Koning Albert II heeft preformateur Elio Di Rupo verzocht om "zijn opdracht verder te zetten" en "de institutionele aspecten verder uit te diepen". Ondertussen maakte Di Rupo bekend dat alle zeven partijen een staatshervorming willen die vergelijkbaar is met die van 1980 en 1988/1989.

Alle zeven partijen waarmee preformateur Elio Di Rupo sinds zondag onderhandelt over een staatshervorming "zijn het erover eens dat het mogelijk is dat er een staatshervorming komt die vergelijkbaar is met de staatshervormingen van 1980 en 1988/1989". Dat heeft Di Rupo vandaag gezegd na zijn onderhoud met de koning. Volgens de preformateur zijn er "elementen van een akkoord, maar is er geen akkoord zolang er geen akkoord is over alles".

Op basis van de verkiezingsuitslag van 13 juni probeert Di Rupo "het onverzoenbare te verzoenen", zo zei hij. "In Vlaanderen is er onder de kiezers een brede voorkeur voor partijen die het confederalisme voorstaan, of zelfs de onafhankelijkheid. Bij de Franstaligen houdt een grote meerderheid vast aan het federale België."

"Reusachtig werk op de plank"
De standpunten, zo bleek ook tijdens zijn preformatieopdracht, zijn volgens Di Rupo dan ook "zeer, zeer verschillend, maar toch zijn er elementen die toelaten dat het werk op institutioneel niveau wordt verdergezet." Het werk dat nog op de plank ligt is evenwel "reusachtig" en "er moeten nog veel inspanningen gedaan worden", geeft Di Rupo toe.

Al twintig dagen lang hebben alle partijen die hij rond de tafel verzamelde zich vrij kunnen uitdrukken, zegt de preformateur, en dat had veel weg van een "botsing der ideeën". Maar hij merkt wel dat de Franstalige partijen openstaan voor een grote, evenwichtige staatshervorming: "er is dan ook veel over de Vlaamse Octopusnota gepraat". De Vlamingen tonen dan weer de wil om de standpunten van hun Franstalige gesprekspartners te begrijpen, luidt het, terwijl ook duidelijk is dat het zwaartepunt van België zich naar de deelstaten zal verplaatsen.

"Deur blijft open voor alle partijen"
Zoals geweten werkt Di Rupo in twee fasen. In de ene fase zal worden onderhandeld over de sociaal-economische toestand van het land en de begroting, de andere fase behandelt het institutionele dossier. Over dat laatste praat de preformateur en PS-voorzitter sinds zondag met N-VA, sp.a, CD&V, cdH, Ecolo en Groen!, en dat zijn volgens hem "diegenen die de grootste wil tonen om vooruit te gaan" en die samen een brede tweederdemeerderheid hebben in de Kamer. Dat hij mikt op een regering met de eerste vijf partijen en de groenen de staatshervorming zouden steunen vanuit de oppositie, wil Di Rupo niet expliciet gezegd hebben. "De deur blijft open voor alle partijen."

De zeven partijen hebben reeds bijna alle elementen van de federale staat bekeken, legde Di Rupo uit, gaande van B-H-V, over gezondheidszorg en werkgelegenheid tot de rol van Brussel en de Senaat. "Zijn er elementen van een akkoord? Ja, elementen. Maar er is geen akkoord zolang er geen akkoord is over alles", probeerde Di Rupo de journalisten te snel af te zijn.

(Pre)formateur
Het is de bedoeling dat hij als preformateur de elementen van convergentie die informateur Bart De Wever ontdekte, verder uitdiept en "dit doel wordt ruim ontmoet", zei Di Rupo. Hij wees er wel op dat van hem niet verwacht mag worden dat hij voorstellen doet, "dat is aan de formateur. Als preformateur kan ik alleen maar vaststellen wat iedereen zegt en met enige verbeeldingskracht elementen van convergentie proberen te ontwaren. Het verschil tussen dit en het formuleren van concrete voorstellen, dat is het verschil tussen een preformateur en een formateur."

Sprekend in eigen naam, besloot Di Rupo dat hij vindt dat België een toegevoegde waarde moet blijven voor de hele bevolking en dat de stabiliteit en de interpersoonlijke solidariteit gevrijwaard moeten worden. Over de datum waarop hij zijn opdracht neerlegt, laat staan waarop een nieuwe regering aantreed t, wilde hij zich niet uitlaten: "deadlines, j'aime pas ça".

Volgende week wordt het preformatiewerk "op afstand" verdergezet, gaf Di Rupo nog mee. In de week van 8 augustus worden de werksessies weer aangevat. (belga/ep/sps)

UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN