Deze drempel mis je zeker niet dankzij maar liefst vier borden

Mozkito
In Lennik werd een wel heel opvallende signalisatie aangebracht aan de drempels in de Frans Van der Steenstraat. Liefst vier borden duiden er de aanwezigheid van de verkeersdrempel en versmalling aan. De plaatsing kwam er op vraag van Wim Durang (N-VA - Lennik Kwadraat). Het kersverse gemeenteraadslid opperde drie gemeenteraden om betere signalisatie.