Dewinter ontgoocheld over vertrek Van Overmeire

UNKNOWN

Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams parlement, Filip Dewinter, is niet verwonderd, maar wel ontgoocheld over de beslissing van Karim Van Overmeire om de partij te verlaten "omdat hij de argumenten van onze tegenstanders gebruikt". Dewinter is "gematigd positief" over
het lokale initiatief dat hij in Aalst wil ontwikkelen en hoopt dat er in het Vlaams parlement nog constructief kan samengewerkt worden.
 
De meningsverschillen tussen Karim Van Overmeire en de Vlaams Belangtop zijn volgens Dewinter strategisch, niet inhoudelijk. "Karim gaat er van uit dat het cordon sanitaire van binnenuit doorbroken worden, maar het cordon is geen inhoudelijk instrument, maar een strategie van de tegenstanders. Wat we ook doen, ook al heffen we het hele programma op en zetten we de partijleiding buiten, dan nog zal het cordon standhouden", aldus Dewinter, die erkent dat deze discussie reeds lang liep.
 
Medewerking
Inhoudelijk zijn er volgens hem geen meningsverschillen met Van Overmeire. Het Vlaams Belang staat zelfs "gematigd positief" tegenover het lokale initiatief dat hij in Aalst wil ontwikkelen en is in principe bereid om er zijn medewerking aan te verlenen, aldus nog Dewinter.
 
De Vlaamse fractieleider hoopt dat er in toekomst ook nog constructief kan samengewerkt worden met Karim Van Overmeire. Hoe dat in zijn werk zal gaan, moet nog afgesproken worden. Met Van Overmeire is ook afgesproken dat hij vervangen zal worden als commissievoorzitter. (belga/sps)