Dewael: "Verklaringen van FANC-topman zijn choquerend"

Open Vld-fractieleider Patrick Dewael.
PHOTO_NEWS Open Vld-fractieleider Patrick Dewael.
Belangrijk punt op het programma van de Kamer vandaag waren de uitspraken van FANC-directeur Jan Bens. "Ik moet toegeven dat die uitspraken nogal choquerend zijn", verklaarde Open Vld-fractieleider Patrick Dewael in VRT-programma 'Villa Politica'. "Als iemand met die functie zoiets verklaart, vraagt dat op zijn minst om een onderzoek." Jambon verklaarde in de plenaire Kamer dat de bal momenteel in het kamp van de raad van bestuur van het FANC ligt.

De Kamerzitting begon vanmiddag woelig. De oppositie eiste herhaaldelijk dat de aanwezigheid van premier Michel om antwoorden over FANC-directeur Jan Bens te bantwoorden. Bens, tegenwoordig topman van de nucleaire waakhond Fanc, blikte maandag in een interview met Le Soir terug op zijn jaren bij Tractebel, dat hem in 1995 naar Kazachstan stuurde. Hij sprak over de "ongelofelijke corruptie" in het land en gaf aan dat hij ook zelf "enveloppes" aangeboden kreeg én uitdeelde. Later verklaarde hij dat hij dat laatste enkel deed aan een dokter die een medewerker anders niet wilde behandelen.

"De regering bepaalt in haar schoot wie op de vragen antwoordt en normaal gezien zijn dat de bevoegde ministers. En die zijn er: in het FANC-dossier zijn dat de minister van Binnenlandse Zaken (Jan Jambon, N-VA, nvdr.) en minister voor Energie mevrouw Marghem (MR)", weerlegt Dewael de vraag van de oppositie. "Dan zegt men: 'De premier moet antwoorden.' Maar dan kan je op den duur voor elk debat dat de oppositie een beetje belangrijk vindt de premier gaan vorderen. Zo werkt het niet."

Dat de oppositie het debat gisteren liet opschorten door een advies van de Raad van State te vragen, en vandaag door een uur te debatteren over de afwezigheid van de premier, noemt Dewael een "procedurespel". "Uiteindelijk heeft de oppositie de premier ook niet gevorderd, wat ze wel had kunnen doen", stelt Dewael.

FANC-topman Jan Bens.
PHOTO_NEWS FANC-topman Jan Bens.

"Choquerend"

Over de verklaringen van Bens doet Dewael aanvankelijk liever zelf geen uitspraken. "De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord, ik ken het dossier niet", ontwijkt Dewael. "Het is goed dat de kwestie aan de orde komt in de raad van bestuur van het FANC. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daar een regeringscommissaris en wacht die beraadslaging momenteel af. Mocht de minister het dossier onmiddellijk naar zich toe zou trekken, zou hij ongetwijfeld procedurefouten maken."

Al geeft Dewael daarna wel toe dat de uitspraken van de FANC-voorzitter "choquerend" zijn. "Iemand die zoiets verklaart in die functie, dat vraagt op zijn minst om een onderzoek."

(Lees verder onder de video.)

Iemand die zoiets verklaart in die functie, dat vraagt op zijn minst om een onderzoek

Patrick Dewael over FANC-topman Bens

"Raad van bestuur laten oordelen"

Minister Jambon verklaarde in de Kamer dat de bal voorlopig in het kamp van de raad van bestuur van het FANC ligt. Hij vroeg de raad van bestuur om zich over de zaak te buigen, iets wat morgen zal gebeuren.

Jambon wil dat onderzoek afwachten, alvorens zich verder uit te spreken. "Ik wil de raad van bestuur in al zijn vrijheid en al zijn kennis laten oordelen", aldus de minister. Zijn regeringscommissaris in de raad van bestuur krijgt dus vooraf ook "geen directief" mee, antwoordde Jambon op vragen van Kamerleden Johan Vande Lanotte (sp.a), Kristof Calvo (Groen), Karine Lalieux (PS) en Michel de Lamotte (cdH).

Voor de oppositie is de kous daarmee niet af. Zij willen Bens zo snel mogelijk zelf horen in het parlement, zeker voor de finale bespreking van het omstreden wetsontwerp over de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2. Het is immers het Fanc dat finaal zal moeten beslissen of dit veilig kan. "En dus moet het Fanc en zijn topman boven elke verdenking staan", besluit de oppositie unisono.

Ik wil de raad van bestuur in al zijn vrijheid en al zijn kennis laten oordelen

Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken (N-VA)
Minister Jambon (Binnenlandse Zaken) en Marghem (Energie).
PHOTO_NEWS Minister Jambon (Binnenlandse Zaken) en Marghem (Energie).