Devillé: "Kardinaal Danneels al sinds jaren '90 op de hoogte"

UNKNOWN
De Brugse bisschop Roger Vangheluwe (73) heeft het jarenlange seksuele misbruik van een minderjarige toegegeven, en heeft ontslag genomen. Het slachtoffer zou zijn eigen neef zijn. Het parket van Brugge start een onderzoek. Priester Devillé zegt dat voormalig kardinaal Danneels al in de jaren '90 op de hoogte was van het zware misbruik. Danneels ontkent dit: hij verklaarde dat hij pas in april over de zaak hoorde.

Vangheluwe was meer dan 25 jaar bisschop van Brugge, en de bisschop met de langste dienst. De paus heeft zijn ontslag al aanvaard. De kerkelijke autoriteiten maken het dossier over aan de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome, het parket van Brugge opent een onderzoek naar mogelijk kindermisbruik.

Trauma
"Toen ik nog geen bisschop was, en ook nog enige tijd daarna, heb ik een jongen uit een bevriende omgeving seksueel misbruikt", luidde het in de schriftelijke verklaring van Vangheluwe die vanmiddag werd voorgelezen op een persconferentie. "Het slachtoffer blijft erdoor getekend. Tijdens de voorbije decennia heb ik dit herhaaldelijk bekend tegenover hem en zijn familie, en om vergeving gevraagd. Maar zowel bij hem als bij mij komt er geen genezing."

"Door de mediastorm van de laatste weken is het trauma weer sterker geworden", ging de verklaring verder. "Het is niet langer houdbaar. Ik heb ontzettend veel spijt van wat ik gedaan heb, en bied mijn diepe excuses aan aan het slachtoffer en zijn familie, en ook aan de hele kerkgemeenschap en aan de maatschappij. Ik heb aan paus Benedictus XVI mijn ontslag aangeboden als bisschop van Brugge. Dat werd deze vrijdag aanvaard. Ik trek me nu terug voor verdere bezinning."      

"Danneels wist van misbruik"
Blijkbaar heeft het slachtoffer de bisschop ervan proberen te overtuigen ontslag te nemen. Hij wou een confrontatie in de aanwezigheid van aartsbisschop André Léonard, maar Vangheluwe bracht kardinaal Godfried Danneels mee, tot ongenoegen van het slachtoffer. Danneels zegt zo de feiten pas begin april te hebben vernomen, terwijl priester Rik Devillé beweert dat de emeritus-aartsbisschop al in de jaren 1990 op de hoogte was. "Ik heb dit toen gemeld aan kardinaal Godfried Danneels, maar geen respons gekregen. Wat er met mijn melding gebeurd is, weet ik niet", aldus Devillé.

Tot juli 2009 was Devillé medeverantwoordelijk voor twee parochies in Buizingen en één in Lot. Sinsdien is hij met pensioen. Hij is de oprichter van de 'Vlaamse werkgroep Mensenrechten in de kerk' en medeoprichter van het Europese netwerk 'Kirche im Aufbruch - We are Church - Droits et Libertés dans les Eglises". Hij heeft jarenlang seksueel misbruik in de Kerk aan de kaak gesteld.

Godfried Danneels was deze avond niet bereikbaar voor commentaar.

Persconferentie
Een familielid van bisschop Vangheluwe had gisteren de feiten meegedeeld aan het regionaal persbureau Verbeke, maar wilde geen details geven. Hij verwees naar de persconferentie van aartsbisschop André Léonard, die vanmiddag om 12 uur in Brussel begon. Léonard lichtte het ontslag toe, samen met de bisschop van Doornik, Guy Harpigny, referent voor de Commissie die de klachten over seksueel misbruik in de Kerk behandelt. Ook Peter Adriaenssens, kinderpsychiater en voorzitter van deze commissie, was aanwezig op de persconferentie.

Léonard geëmotioneerd
Een erg geëmotioneerde aartsbisschop Léonard, die sprak van een zwarte dag voor de Belgische kerk, zegt te hopen dat deze zaak de bisschoppen en vooral de priesters in dit land niet ten onrechte in hun geheel in diskrediet zal brengen. Hij benadrukte dat de Belgische kerk met het ontslag van de bisschop van Brugge (...) en met de organisatie van de persconferentie "resoluut een bladzijde wil omdraaien uit een niet eens zo ver verleden, waar stilte of doofpot verkozen werden."

"Het spreekt vanzelf dat deze gebeurtenis als bijzonder pijnlijk zal worden ervaren in de hele katholieke gemeenschap van ons land, temeer omdat mgr. Vangheluwe bekend stond als een grootmoedig en dynamisch bisschop die in zijn bisdom en in de hele Belgische kerk op veel waardering kon rekenen", luidde het nog.

Onderzoek
Het parket van Brugge opent een onderzoek naar mogelijk kindermisbruik door Vangheluwe, zo bevestigt het parket vandaag. Die beslissing werd volgens procureur Berkvens genomen na de persconferentie van eerder deze middag.

Het parket is nog niet zeker over de leeftijd van het slachtoffer van destijds, en waar en wanneer de feiten zich hebben afgespeeld. De procureur weet nog niet waar hij zal uitkomen, maar opent niettemin een onderzoek. Hij vindt dat dit de plicht is van het parket.

Volgens de procureur werd in het verleden nooit een gerechtelijk onderzoek gevoerd rond Vangheluwe, en ontving het gerecht ook nooit een officiële klacht.

Kerkelijke sanctie
De kerkelijke autoriteiten maken het dossier alleszins over aan de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome, die sinds 2000 zaken van seksueel misbruik door geestelijken behandelt. De Congregatie zal onderzoeken welke kerkelijke maatregelen er volgen. "Gezien de ernst van de feiten kan de Congregatie mgr. Vangheluwe bijvoorbeeld terugbrengen tot de lekenstaat" zegt Eric de Beukelaer, woordvoerder van de Belgische bisschoppenconferentie. "De Congregatie kan bijvoorbeeld ook beslissen dat mgr. Vangheluwe geen mis meer mag opdragen in het openbaar". (belga/dea/kh/lpb/sam)

Aartsbisschop André-Joseph Léonard gaf meer uitleg over het ontslag van Vangheluwe.
UNKNOWN Aartsbisschop André-Joseph Léonard gaf meer uitleg over het ontslag van Vangheluwe.
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN