Demir erkent: Vlaanderen te laat in gang geschoten in bestrijding van droogte

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.
BELGA Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.
"Zowel het indijken van de overstromingsrisico's als een daadkrachtige aanpak van het tekort aan water wordt een prioriteit", stelt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in haar Waterbeleidsnota, die ze dinsdag in het Vlaams Parlement voorstelt. De nota beschrijft de principes die de voltallige Vlaamse regering de komende jaren hanteert als het gaat om waterbeleid en -beheer.

De Waterbeleidsnota bevat onder andere de ambitie om de verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos sterk terug te dringen, met minstens 20 procent tegen 2050. Daarnaast moeten lokale besturen werk maken van een hemelwaterplan waarin ze ook hun bijdrage leveren aan meer waterbuffering, meer ontharding en het bestrijden van droogte.

Niet voldoende

Demir erkent dat Vlaanderen te laat in gang geschoten is in de bestrijding van de droogte. Het lopende actieplan droogte en wateroverlast bevat 65 acties. De uitvoering ervan wordt voortgezet, maar zal niet voldoende zijn. "Daarom treffen we de voorbereidingen voor een versterkt en ambitieus tweede droogteplan dat meer acties op het terrein moet voorzien. In tussentijd stopt de zoektocht naar quick wins uiteraard niet".

Verontreiniging

Zo zullen in probleemgebieden waar de droogteproblematiek zeer groot is concrete acties worden opgezet. Daarnaast heeft de nota aandacht voor de kwaliteit van grondwater en de waterlopen. De snelheid van de uitvoering van gemeentelijke saneringsprojecten vormt voor Demir een belangrijk aandachtspunt, net als handhaving en naar het beperken van de impact van de lozing van bedrijfsafvalwater op het watersysteem. 

De Waterbeleidsnota stelt onder meer een striktere handhaving voorop, alsook het terugdringen van de nutriëntenverontreiniging door het versnellen van de transitie naar een nog duurzamer landbouw- en voedingssysteem.

Voor de uitvoering van haar beleid wil de minister ook andere beleidsdomeinen betrekken en pleit ze voor een betere afstemming van het mest-, erosie- en landbouwbeleid op de waterkwaliteit. "De komende jaren zullen we vooral moeten focussen op het voorzien van een meer sluitende financiering zonder de betaalbaarheid voor de burger in het gedrang te brengen", aldus Demir. Zo zullen de financieringssystemen voor rioleringen geëvalueerd worden en wordt het principe van de "vervuiler betaalt" ook toegepast als het gaat over bemesten.

Lees ook: 
Er dreigen ongeziene watertekorten deze zomer: “Nooit zo droog in honderd jaar” (+)

Aquaflanders: “Gebruik geen kraanwater voor sproeien van gazons en wassen van auto”

Is een regenwaterput nog altijd een goede investering nu de zomers steeds droger worden? (+)
28 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • james Verlinden

  1. De zeespiegel gaat drastisch stijgen. In die mate dat bepaalde landen tot zelfs 70% van hun oppervlakte verzwolgen zullen zien. Bouw ontziltingsfabrieken op Europees vlak, strategisch geplaatst. Progressief (NIET de politieke betekenis van het woord) veranderen en uitbouwen. Men wil meer Europa? Wel, fit zou een mooie opstap zijn!

 • leen hanssens

  In Nl sproeien de boeren van s'morgens tot s'avonds. Is er daar dan geen tekort?

 • chris delanghe

  Nochtans zijn de tarieven voor leidingwater de laatste 10 jaar zowat verdriedubbeld!... Wat zou daar de reden van zijn? Overigens zijn we het gewoon in Belgie met alles en nog wat achter te lopen. Is er hier overigens iets dat wel goed geregeld is, én ook functioneert? Met de hoogste ambtenarij én belastingen in Europa zou je toch hopen van wel?

 • André Herbots

  frans venloo als de partij(vb) waar gij uw voorkeur aan geeft aan zet zou komen leven wij in een paradijs, ik denk dat gij daar stellig van overtuigd bent. Droom maar rustig verder man.

 • Etienne Vanhoegaerden

  Alles volbouwen en dichtleggen met beton en dergelijke is één van de grootste oorzaken. Rioleringen voeren het water weg god weet waarheen. Zware tracktors maken de grond minder doordringbaar. Grote dierenfokkerijen produceren meestal vloeibaar mest en dit wordt rechtstreeks verspreid op de akkers alsook pesticiden die rechtstreeks de grond in gaan en zo het grondwater vervuild.