Defensie ontving vorig jaar vijftien formele klachten over geweld en pesten

BELGA
In 2014 liep bij Defensie één nieuwe formele klacht binnen wegens geweld, elf wegens pesten en drie zowel wegens geweld als pesten. In drie gevallen gaven deze klachten aanleiding tot statutaire maatregelen en in twee gevallen tot juridische stappen. Dat blijkt uit het antwoord van Defensieminister Steven Vandeput op een schriftelijke vraag van Karolien Grosemans (N-VA).

Vijftien formele klachten (wegens pesten, geweld en/of ongewenst seksueel gedrag) bleken in 2014 gegrond. Hiermee doet Defensie het iets beter dan in 2013 en 2012 toen respectievelijk 16 en 19 dergelijke klachten werden ingediend. De 71 gegronde klachten die in de periode 2010-2014 werden ingediend leidden in 24 gevallen tot statutaire maatregelen. In 16 gevallen werden juridische stappen tegen de betrokken dader ondernomen.

Naast formele klachten kunnen er ook informele worden ingediend bij de bevoegde diensten van Defensie. "In 2014 werden in totaal 88 nieuwe informele klachten geregistreerd waarvan 8 wegens geweld, 64 wegens pesten en 16 wegens ongewenst seksueel gedrag", aldus de minister.