Dedecker ziet rechtszaak als "politieke afrekening"

BELGA
Voor LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker kan het geen toeval zijn dat hij twee dagen voor de verkiezingen, "na een flutonderzoek van zes jaar", naar de rechter wordt verwezen. "De perfecte timing van deze verwijzing, die geen uitspraak ten gronde is, bewijst dat het een politieke afrekening is, die alleen bedoeld is mijn herverkiezing in de Kamer te verhinderen", aldus Dedecker.

Volgens de advocaat van Jean-Marie Dedecker kan zijn cliënt weinig verweten worden, aangezien er niets mis is met de overeenkomst die de politicus destijds sloot met een privédetectieve. Zo reageert meester Filip Van Hende op de doorverwijzing van de ex-judocoach s naar de correctionele rechtbank wegens medeplichtigheid aan valsheid in geschrifte.

Privédetective
Jean-Marie Dedecker tekende een contract met een privédetective om de handel en wandel na te gaan van Karel De Gucht. "Hij tekende omdat die detectieve deontologisch verplicht is om een schriftelijke overeenkomst te maken, maar ze was dat vergeten", legt meester Van Hende uit. "Op het moment dat ze mijn cliënt kwam vragen om zijn handtekening te zetten, was de opdracht echter al afgerond."

"Door het anti-dateren van het schriftelijke contract wordt er nu gesproken van valsheid in geschrifte", vervolgt de advocaat. "Maar de datum op het contract was wel degelijk de datum waarop de mondelinge overeenkomst destijds was gesloten. Er is dus geen sprake van valsheid in geschrifte door mijn cliënt, meer nog omdat meneer Dedecker als privépersoon helemaal niet verplicht was om een schriftelijk contract op te stellen of te tekenen."

Afrekening
De voormalige judocoach heeft het over een "nietszeggend dossier" en een "juridische bagatel", waarin het parket van Hasselt zich heeft vastgebeten. "Voor Lijst Dedecker is het samenspannen van gerecht met de politiek geen nieuw gegeven. En die partij is er zich van bewust dat het politieke establishment zijn invloed tot in de uithoeken van het land kan aanwenden om een lastige luis in de pels uit te schakelen", luidt het vandaag in een mededeling.

"Zolang er politici rondlopen die de spelregels naar hun hand zetten en er voor henzelf, hun vrienden, familie of partij onrechtmatige voordelen uithalen, blijft Lijst Dedecker daartegen strijden", belooft Dedecker. Zijn partij komt zondag bij de verkiezingen enkel in West-Vlaanderen op met een Kamerlijst. Dedecker zelf is lijsttrekker.

De advocaat wil niet expliciet reageren op de bijzonder ongelukkige timing waarop het nieuws naar buiten komt, twee dagen voor de verkiezingen. Over het uitlekken van de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank, zegt Van Hende: "Ik moet geloven in de scheiding der machten..."

"Officieel moet ik geloven in de scheiding der machten."