Dedecker en Dewinter dienen klacht in na rellen

De politie zette ook het waterkanon in. (Foto: Verbeke)
UNKNOWN De politie zette ook het waterkanon in. (Foto: Verbeke)

Jean-Marie Dedecker, Filip Dewinter en Mark Demesmaeker gaan een gezamenlijke klacht indienen wegens bedreiging naar aanleiding van de rellen rond het NSV-debat in Gent. Aan het universiteitsgebouw aan de Blandijnberg kwam het gisteren tot een confrontatie tussen Dewinter, leden van Voorpost en actievoerders van linkse studentenverenigingen. De verenigingen hadden een 'progressief studentenfront' gevormd om het debat van de NSV te verhinderen.

Waterkanon
Na overleg met de rector en de politie liep Dewinter met zijn medestanders toch op de ingang af. Bij de gewelddadige confrontatie werden er langs beide kanten geduwd, getrokken en werden er klappen uitgedeeld. Met behulp van ordetroepen en het waterkanon werden de groepen uiteengedreven. Beide kampen beweerden achteraf dat de gewelddaden het gevolg waren van provocaties van de tegenpartij.

"We hadden toestemming om actie te voeren en een blokkade te organiseren. Voorpost en Dewinter hebben een charge uitgevoerd op de studenten. Zij zijn het die in de eerste plaats geweld gebruikten", aldus Kliment Konstantinov Pramatarski, woordvoerder van de geviseerde verenigingen.

"Enorm verbaasd"
De Gentse universiteit beraadt zich nu over de organisatie van dergelijke manifestaties en mogelijke maatregelen. "De grimmige sfeer en het gebruikte geweld hebben me enorm verbaasd. Het zou van 1971 geleden zijn dat de universiteit met dergelijke hardhandige manifestatie te maken kreeg", zegt rector Paul Van Cauwenberge.

"Het gebruik van geweld was het slechts mogelijke scenario voor de afloop van het incident. De hardhandigheid van de confrontatie is voor ons een nieuw gegeven. We moeten ons dan ook beraden over eventuele gelijkaardige aanvragen. De universiteit is een open en pluralistische instelling waar alle verenigingen hun mening kunnen uiten. Het debat is om die reden ook toegelaten. Ik had wel eerder beslist om Geert Wilders (de Nederlandse politicus was vorige week aangekondigd op het debat; nvdr) niet toe te laten, omdat de universiteit niet kon voldoen aan de veiligheidseisen", aldus nog Van Cauwenberghe.

"Bril gebroken"
De materiële schade aan het universiteitsgebouw valt mee volgens de rector, die bij het incident zelf lichte verwondingen opliep. "Ik werd onder de voet gelopen tijdens de confrontatie tussen beide kampen. Mijn bril is gebroken en ik heb mijn knie en rug bezeerd. Het voornaamste is dat er niemand zwaargewond is geraakt", besluit Van Cauwenberge.

Het was de eerste keer dat het NSV de toelating had gekregen van de rector om een debat te organiseren in de gebouwen van de universiteit. Op het debat gingen onder meer Filip Dewinter en Jean-Marie Dedecker praten over de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. (belga/svm)