Debat over Uplace ontaardt in spelletje zwartepieten

In het Vlaams Parlement werd vanmiddag gedebatteerd over Uplace.
BELGA In het Vlaams Parlement werd vanmiddag gedebatteerd over Uplace.
De discussie in het Vlaams Parlement over het Uplace-dossier is bijzonder woelig verlopen. Na een technische verklaring van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) trok Hermes Sanctorum (Groen) fel van leer tegen Uplace, waarna er een spelletje zwartepieten losbarstte. De debatten werden korte tijd onderbroken na een bommelding, maar zijn inmiddels hervat.

"Ik stel meer en meer vast dat in dit parlement geen meerderheid voor Uplace is. De regering kan toch alleen maar functioneren als ze geruggesteund wordt door het parlement. Als hier het parlement niet meer achter Uplace staat, moet de regering de steun voor Uplace laten vallen", zo stelde Sanctorum voorafgaand aan het debat in 'Villa Politica'. Volgens hem ruikt het hele Uplace-dossier naar "partijdigheid en belangenvermenging".

Na de technische verklaring van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) kreeg Hermes Sanctorum (Groen) het woord. Hij legde het parlement een stelling voor: 'Ik vind Uplace een goed project voor Vlaanderen. Uplace moet er komen'. Hij vroeg de parlementsleden om te applaudisseren als ze het met die stelling eens zijn. Dat er niemand reageerde, heeft voor Sanctorum een duidelijke reden. "Er is geen meerderheid voor dit project, zelfs de voorstanders zijn niet enthousiast. Waarom is de regering dan voor dit project?"

Die vraag viel niet in goede aarde bij Bourgeois. "Als u het parlement naar waarde schat, vraagt u geen stupide handgeklap op een kinderlijke vraag", reageerde de minister-president.

Hermes Sanctorum (Groen).
BELGA Hermes Sanctorum (Groen).

Er is geen meerderheid voor dit project, zelfs de voorstanders zijn niet enthousiast. Waarom is de regering dan voor dit project?

Hermes Sanctorum (Groen)

"Hypocrisie"

Matthias Diependaele (N-VA) beschuldigde Groen en sp.a daarop van hypocrisie, omdat ze wel andere grootschalige projecten zouden steunen. Hij verwees onder meer naar het project aan de Leuvense Vaartkom. Daarop reageerde Karin Brouwers van CD&V als door een wesp gestoken. Zij wijst erop dat het project aan de Vaartkom niet te vergelijken valt met de bouw van een shoppingcenter.

Bruno Tobback (sp.a) hekelde dan weer de argumenten waarmee N-VA op de proppen komt om Uplace te verdedingen. "Het enige argument dat ik heb gehoord is 'op een ander doen ze het ook'. Ik mis nog steeds één goede reden waarom Uplace er moet komen", klonk het.

CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel liet intussen tegenover Linda De Win verstaan dat ook hij geen voorstander is van Uplace. Volgens hem moet de Vlaamse regering alle kansen geven aan de kleinhandel. Persoonlijk zei hij dat "de leefbaarheid van de bruisende handelskernen in onze binnensteden" zijn voorkeur hebben. "Grotere projecten moeten worden afgewogen tegen de levenskracht van de stadskernen en als dat een groot gevaar zou zijn, heb ik daar mijn twijfels over", zei de fractieleider. Tot woede van de oppositie deed Van den Heuvel die uitspraak nog voor CD&V aan het woord kwam in het debat zelf.

Zijn uitspraken werden even later aangehaald door Bjorn Rzoska (Groen), die de meerderheid opriep om samen te zitten en met één gemeenschappelijk standpunt naar buiten te komen. Volgens hem tonen de uitspraken van Van den Heuvel aan dat de regering niet "één en ondeelbaar" is.

Koen Van den Heuvel (CD&V).
BELGA Koen Van den Heuvel (CD&V).

Het enige argument dat ik heb gehoord is 'op een ander doen ze het ook'. Ik mis nog steeds één goede reden waarom Uplace er moet komen

Bruno Tobback (sp.a)

"Niet verstandig"

Katia Segers (sp.a) uitte felle kritiek op de controversiële studie die de Vlaamse regering liet uitvoeren door onderzoeksbureau Antea Group. In die studie stelt Antea dat het allemaal wel meevalt met de gevolgen van Uplace voor de mobiliteit. Gisteren bleek dat Antea een partner is van Uplace. Segers noemt het dan ook "ronduit onverstandig" van de Vlaamse regering om een bureau dat ook voor Uplace werkt in te zetten voor een onafhankelijke studie. Ze hekelde ook het paniekvoetbal dat er na die bekendmaking ontstond. Antea en Uplace haalden de verwijzingen naar elkaar van hun websites.

Crombez haalde uit naar minister Joke Schauvliege (CD&V), die de studie van Antea verdedigde. Hij noemde het ongezien dat de Vlaamse regering de studie van experts Kobe Boussauw en Dirk Lauwers "hebben vernederd". Hij vroeg zich ook af hoe het komt dat er bovendien met geen woord over de bijkomende studie van Antea is gerept tijdens de hoorzittingen in het parlement.

"Wij hebben niks verzwegen", aldus Schauvliege, die overigens voor het debat had gezegd "geen voorstander van shoppingcentra" te zijn. Ze ontkende ook dat de Vlaamse regering geen rekening zou houden met de studies van andere experts, iets wat volgens Sanctorum nochtans expliet in documenten van de Vlaamse regering staat.

Sanctorum maakte ook gewag van een mail die is verstuurd naar administraties die negatieve adviezen hadden gegeven, waarna het advies van de milieuvergunningencommissie werd omgevormd van negatief naar positief. "Van wie kwam die mail? Van Antea. Dit zorgt echt voor geen vertrouwen in het proces, en dat is de boodschap die dit parlement ook brengt. Het vertrouwen in het beslissingsproces rond Uplace is volledig geschaad en vergiftigd."

Bevoegde ministers Joke Schauvliege (CD&V) en Philippe Muyters (N-VA).
BELGA Bevoegde ministers Joke Schauvliege (CD&V) en Philippe Muyters (N-VA).

"Maar één alternatief"

Volgens Annick De Ridder (N-VA) zijn er echter ook vragen te stellen bij de studie van Boussauw en Lauwers, en moet de oppositie dan ook ophouden met het scheppen van een "sfeertje" van wantrouwen. Volgens haar wordt daarmee de aandacht afgeleid van de kern van de zaak. "Doen we iets met de vervuilde zone die er ligt en geven we het project en de lopende procedure alle kansen? Ik heb maar één alternatief: de terreinen braak laten liggen. Dan komt er geen enkele auto bij op de ring, geen enkele job, geen nieuw perspectief en geen economische groei."

Matthias Diependaele (N-VA) wees eveneens op de nieuwe jobs die er door de komst van Uplace gecreëerd zouden worden. Bruno Tobback (sp.a) haalde daarop de kritiek van Unizo-topman Karel Van Eetvelt aan, die vreest dat door de komst van Uplace kleinere handelaars getroffen zullen worden. "De kost van dit project voor de Vlaamse economie, voor de Vlaamse tewerkstelling en voor de Vlaamse begroting is vele malen hoger dan wat dit ding ooit gaat opbrengen voor Vlaanderen", aldus Tobback.

Matthias Diependaele (N-VA).
BELGA Matthias Diependaele (N-VA).

Ik heb maar één alternatief: de terreinen braak laten liggen. Dan komt er geen enkele auto bij op de ring, geen enkele job, geen nieuw perspectief en geen economische groei

Annick De Ridder (N-VA)

"In Mechelen is iedereen erg bezorgd"

Na meer dan drie uur debat en een korte onderbreking door een valse bommelding kwam Open Vld-fractieleider Bart Somers aan het woord. "Er bestaat over dit project grote bezorgdheid in heel brede kring, het tegendeel zou verbazend zijn", verklaarde de liberaal. "Dit gaat wellicht een grote impact hebben, maar is die dusdanig dat de nadelen doorwegen op de voordelen? Dat kan enkel worden beslist na analyse van de bezwaarschriften."

Gevraagd naar zijn standpunt als Mechels burgemeester zei Somers: "In mijn stad is iedereen, over alle partijen heen, erg bezorgd over dit dossier. Er is afgesproken een defensief en offensief actieplan op te maken. Enerzijds kijken we hoe we onze handelskern kunnen versterken en anderzijds zullen we bestuderen welke bezwaarschriften wij tegen Uplace indienen."

Die laatste uitspraak leidde nog tot een korte woordenwisseling met Marc Hendrickx, parlementslid voor N-VA en eerste schepen in Mechelen. "Er is helemaal niet afgesproken dat er bezwaren zullen worden ingediend", wierp de N-VA'er de burgemeester voor de voeten.

Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld).
BELGA Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Er is afgesproken een defensief en offensief actieplan op te maken

Bart Somers, burgemeester van Mechelen (Open Vld)