De Wever: "Er is geen alternatief, deze regering moet lukken"

BELGA
N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft vanavond op een congres van werkgeversorganisatie Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland van leer getrokken tegen de weerstand die de regering ondervindt bij haar hervormingsplannen. "Er moet 11 miljard bespaard worden. Het begrotingstekort flirt met de grens van 3 procent. We staan voor de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog", zei hij.

Eerst kreeg de politieke oppositie ervan langs van de Antwerpse burgemeester. "Ik word er horendol van dat de oppositie blijkbaar altijd al een pasklaar antwoord had op problemen zoals over het budget, de loonkost of de opwarming van de aarde. Blijkbaar waren er slechts enkele pijnloze hervormingen nodig."

De Wever wijst op grote uitdagingen met 11 miljard euro besparingen, de hoge faillissementsgraad en een negatieve handelsbalans. "We moeten terugkeren naar de realiteit. We staan voor de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze regering is tegen die achtergrond gevormd en zij moet lukken. Er is geen alternatief, tenzij het Franse, met een economie die de dieperik ingaat en een bevolking die verarmt."

De Wever trok van leer tegen de sociale oppositie die de regering de afgelopen maanden en weken krijgt, waar hij herinnert aan de recente stakingsacties: "We zagen de opgestoken vinger van de syndicaten, met op kop de voormalige kabinetschef van de voormalige premier, die zich solidair kwam verklaren met deze stakers. Ik hoop dat dat soort beelden tot de vage herinneringen behoort van 2019." Samen met de vakbonden kregen ook "de meeste media" ervan langs. "Zij schilderen mij af als een sociaal-economische sadist, die de mensen pijn wil doen."

PHOTO_NEWS

Er is geen alternatief, tenzij het Franse, met een economie die de dieperik ingaat en een bevolking die verarmt

Bart De Wever

Volharding en moed

In de zaal zat ook premier Charles Michel, voor wie hij een boodschap had: "Er breekt een unieke periode aan met vijf jaar zonder verkiezingen. U hebt de ambitie een ommekeer te brengen waar we later de vruchten van kunnen plukken. Ik wens u veel volharding en goeie moed, maar u zal die nodig hebben."

De Wever stelde het deficit weg te willen werken door enkel en alleen te snoeien in de uitgaven, door de lasten te doen dalen voor zowel werkgever als werknemer "met een echte taxshift en een echte indexsprong". Ook moet voor hem "eindelijk de pensioenhervorming ingezet worden die de impliciete schuld vermindert". De Wever benadrukt tegelijkertijd de noodzaak van sociale correcties. Hij noemt als voorbeeld de 100 procent van de welvaartsenveloppe die de regering nu toekent. "Dat was onder de vorige regering nooit het geval".

Er breekt een unieke periode aan met vijf jaar zonder verkiezingen

Bart De Wever

Michel: "Bedrijven zuurstof geven om te kunnen groeien"

Ook Michel zelf, die De Wever trouwens voor het eerst terugzag sinds de regeringsonderhandelingen, mocht een toespraak geven voor de VOKA-leden. Hij stelde dat iedereen zal moeten bedragen, maar benadrukte ook de belangrijke rol voor ondernemers.

Michel had het vooreerst over de werkloosheid, die voor hem veel te hoog is, zeker bij jongeren. Ook de overheidsuitgaven, die voor hem al te hoog waren, zijn blijven stijgen.

Hij legde daarmee de link naar de actuele pensioenkwestie. "We betalen 11 miljard euro aan interesten op onze schuld, geld dat we kunnen gebruiken voor onze pensioenen. We worden allemaal 80 jaar, maar de pensioenleeftijd ligt nog op 65. Op zeven jaar tijd steeg het pensioenbudget van 25 naar 37 miljard euro. Ik heb één vraag: hoe kunnen we vertrouwen op partijen die beweren dat we dit systeem kunnen behouden zonder hervormingen? Als we niets doen, staat de solidariteit tussen generaties onder druk."

De premier zegt te begrijpen dat mensen ongerust zijn over de toekomst. "We krijgen vele vragen, en daarom willen we opnieuw aan alle sociale partners vragen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. We geven het sociaal overleg alle kansen." In één adem vulde hij aan dat werknemers naast recht op staken ook het recht hebben om te werken, ook een verzuchting die de voorzitter van het Antwerpse Voka, Stéphane Verbeeck, donderdag uitte.

PHOTO_NEWS

"Ondernemers zijn motor van het land"

Michel richtte zich ook tot de vele ondernemers in de zaal: "De ondernemers zijn de motor van het land. Zonder de kleine, middelgrote en grote ondernemingen hebben we geen middelen om de solidariteit te financieren. Dit sociaal model kan niet bestaan zonder het creëren van rijkdom en zonder de inzet van vele duizenden ondernemers in dit land."

"Om jobs te creëren hebben we u nodig", vervolgde hij. "We willen de competitiviteit herstellen en daarom wordt het statuut van zelfstandigen aantrekkelijker gemaakt. We laten toe dat gepensioneerden werken en we maken de arbeidsmarkt soepeler."

De premier van MR-signatuur sprak over de arbeidslastenverlaging van 4 miljard euro. "De fiscale en parafiscale druk moet lager. De bedrijven moeten zuurstof krijgen om te kunnen groeien. We opteerden voor loonmatiging en ja, een indexsprong, om de loonhandicap te verminderen.

Michel sprak ook over het plan over de aanleg van het Seine-Noordkanaal, waarover hij de toezegging kreeg van Frans president François Hollande. Ook benadrukte hij de beslissing om de levensduur van de kenreactoren van Doel 1 en 2 te verlengen.

De premier van de Zweedse coalitie verdedigde zich ook tegen kritiek op de regeringsplannen: "Dit gaat ten koste van de armste mensen, zeggen sommigen. Ik wil dat voor eens en altijd formeel ontkennen. Deze regering is sociaal omdat we maximaal werk willen creëren. We gaan het toenemende tekort van de sociale zekerheid afremmen en een federaal meerjarenplan voor armoedebestrijding doorvoeren."

Zoals De Wever stelde hij dat deze plannen de enige manier zijn om door te kunnen gaan.

PHOTO_NEWS
PHOTO_NEWS