De Wever brengt drie religieuze leiders samen voor vredesboodschap

"Enkel meer begrip en samenhang kunnen antwoord zijn op extremisme"

Van links naar rechts: imam Saïd Aberkan, bisschop Johan Bonny en rabbijn Emile Wasyng. Naast hen: Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepen Philip Heylen (CD&V).
BELGA Van links naar rechts: imam Saïd Aberkan, bisschop Johan Bonny en rabbijn Emile Wasyng. Naast hen: Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepen Philip Heylen (CD&V).
Op het Schoon Verdiep van het Antwerpse stadhuis hebben vanmiddag drie hoge vertegenwoordigers van het christendom, de islam en het jodendom een gezamenlijke oproep gedaan om de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs "te beantwoorden met verbondenheid en een open dialoog" in plaats van met wantrouwen, haat en angst. Ze benadrukten vooral de samenhang die er is tussen de verschillende geloofsgemeenschappen en hoe belangrijk het respect voor elkaar is.

Bisschop Johan Bonny, imam Saïd Aberkan en rabijn Emile Wasyng waren door het Antwerpse stadsbestuur uitgenodigd om samen een standpunt in te nemen rond de gebeurtenissen van woensdag in Parijs en de vrees voor daaruit voortkomende spanningen in Antwerpen.

Bart De Wever
benadrukte dat de vier samen "een positief signaal willen geven na de gruwelijke aanslag, ik denk dat wij daar zeker nood aan hebben". De Wever is naar eigen zeggen "blij dat angst en wantrouwen nooit een antwoord kunnen zijn op extremisme, maar wel meer begrip en samenhang".

Wat imam Saïd Aberkan betreft is samenleven op basis van respect en de democratische basiswaarden "het enige mogelijke antwoord op haat en gewelddadid extremisme". "Wij drukken samen met het Antwerps stadsbestuur onze afschuw uit na de onmenselijke aanslagen tegen Charlie Hebdo. Wij verzetten ons resoluut en krachtig tegen alle vormen van haat en geweld die de mens, zijn waardigheid en de fundamenten van onze samenleving vernietigen. Wij verzetten ons des te meer tegen haat en geweld in naam van eender welk geloof of enige religieuze overtuiging dan ook."

Rabbijn Emile Wasyng benadrukte dat de Antwerpse religieuze leiders aan de gebeurtenissen een positieve boodschap willen koppelen. "Antwerpen kent een lange traditie van samenleven en respect en dialoog tussen godsdiensten en religies en tussen gelovigen en niet-gelovigen. Wij roepen alle Antwerpenaars op om die traditie verder te zetten en de gruwelijke aanslag te beantwoorden met verbondenheid en open dialoog. Wie deze terreurdaad beantwoordt met wantrouwen, haat en angst, geeft de terroristen hun zin."

Bisschop Johan Bonny tot slot zei dat "we resoluut en eensgezind moeten blijven investeren in harmonieus samenleven in een geest van dialoog en rescpect voor elkaar. We zijn er meer dan ooit van overtuigd dat vrede de enige toekomst is." Hij vindt het belangrijk dat de drie wereldgodsdiensten een gezamenlijk standpunt innemen, aangezien er momenteel "weinig nodig is om vonken te doen overslaan".