De Wever: "Besparingen worden nog veel zwaarder"

BELGA
De Antwerpse gemeenteraad heeft de budgetwijziging goedgekeurd na een urenlang debat dat deels uitdraaide op een discussie rond de komende meerjarenbegroting. De meeste oppositiepartijen uitten daarbij de vrees dat de aangekondigde besparingen weinig goeds doen vermoeden voor de toekomst, zeker nu ook nog eens zeven miljoen euro aan subsidies geschrapt wordt. Het schepencollege herhaalde dat er bij ongewijzigd beleid geen investeringsruimte zou overblijven. "Dit is nog maar het begin van de besparingsoefening, het zal nog veel zwaarder en moeilijker worden", waarschuwde burgemeester Bart De Wever bovendien.

De budgetwijziging komt er volgens de meerderheid om de geplande begroting van het vorige stadsbestuur te toetsen aan de realiteit en al enigszins aan te passen aan het nieuwe bestuursakkoord. Heel wat projecten die nog niet volledig in uitvoering waren, worden op pauze gezet.

Volgens het stadsbestuur gebeurt dat omdat toch lang niet alles meer tijdig kan gerealiseerd worden. "We zullen trouwens op het vlak van gerealiseerde investeringen nog steeds substantieel hoger uitkomen dan het gemiddelde bedrag van de vorige legislatuur", zegt De Wever. Daarnaast zijn er volgens hem sowieso besparingen nodig, gezien de pensioenlast en het engagement in de Oosterweelovereenkomst.

Groen-fractieleidster Meyrem Almaci wilde graag weten of na de pauzeknop "op fast forward of rewind zal gedrukt worden". "Men schaamt zich blijkbaar en verschuilt zich achter de pauzeknop om te zeggen dat bepaalde investeringen er niet komen", meent ook PVDA+-raadslid Mie Branders.