De Wever: "Als ik premier word, blijf ik dat tien jaar"

PHOTO_NEWS
In de verkiezingsshow van de VRT 'Het Beloofde Land' kondigde N-VA-partijvoorzitter De Wever aan dat, indien hij "een fors mandaat krijgt van de kiezer", hij de rit als premier zal uitzitten. Sterker nog, hij zei dat "je minstens vijf jaar nodig hebt om dit land op orde te zetten, als het er geen tien zijn".

Blijft u dan vijf jaar premier, vroeg Phara de Aguirre. "Neen, tien jaar", kaatste De Wever terug.

De Wever benadrukte nogmaals dat hij wel premier wil worden, maar alleen als hij een duidelijk mandaat van de kiezer krijgt. "Ik ben niet van plan mijn belofte te breken", verwees De Wever naar zijn belofte om zes jaar lang burgemeester van Antwerpen te blijven. "Maar we zullen zien wat de kiezer zegt."

De Wever deed ook de belofte zwaar in te zetten op onderwijs, onder andere met de bouw van scholen. "Dat is ook nog eens een relanceproject voor de bouwsector", verduidelijkte hij. Hij drukte er nogmaals op geen dure structuurhervorming te willen doorvoeren.

Coalitie
Wat betreft de coalitie na de verkiezingen hield De Wever zich op de vlakte. Op de vraag of hij in MR en CDH logische coalitiepartners ziet aan de overkant van de taalgrens, antwoordde hij dat het "geen onlogische partners" zijn.

Verder had De Wever nog een opvallend compliment veil voor rivaal Di Rupo. Gevraagd naar de beste politieke redenaar van het moment, vermeldde hij Di Rupo, die "vooral in zijn eigen taal erg sterk is".