De taxshift: zo gaan we hem voelen

De regering-Michel maakt tegen 2018 meer dan 7,2 miljard euro vrij voor de taxshift. Die moet banen creëren en de koopkracht verhogen. Maar wat betekent de taxshift nu voor u?

1. Koopkracht

Door de taxshift zouden werkenden met een laag of middeninkomen vanaf volgend jaar maandelijks 100 euro netto meer overhouden. Hoe dat juist geregeld wordt, moet nog besproken worden. Premier Michel schoof al een aantal pistes naar voren, zoals het afschaffen van de belastingschijf van 30 procent, de werkbonus en de verhoging van de belastingvrije som.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon is het de bedoeling dat het niet bij de lage en middeninkomens blijft. "Naarmate de legislatuur vordert, zullen ook anderen deze honderd euro krijgen", zei hij op Radio 1.

Poll

Bent u tevreden met de taxshift-maatregelen van de regering?

  • Ja 15%
  • Neen 82%
  • Geen mening 3%

2. Btw op elektriciteit omhoog

Het btw-tarief op elektriciteit wordt vanaf 1 september 2015 opnieuw opgetrokken. De regering-Di Rupo had dat verlaagd van 21 naar 6 procent, maar die verlaging wordt ongedaan gemaakt. De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, wees daarvoor op de druk vanuit Europa en andere internationale instellingen, zoals het IMF. Andere btw-ingrepen doet de regering niet.

Of de verhoging van de btw op elektriciteit in de index zal worden doorgerekend, is naar verluidt nog niet afgeklopt.

Volgens de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven (Febeg) is het overigens niet haalbaar om de verhoging al op 1 september door te voeren. Ze moeten immers de gezinnen informeren, de voorschotfacturen herberekenen, de informaticasystemen aanpassen, enzovoort, klinkt het.

Volgens consumentenorganisatie Test Aankoop zal de elektriciteitsfactuur van een gemiddeld gezin volgend jaar 256 euro duurder uitvallen door de maatregelen van de regionale en federale overheden.

BELGA

3. Accijnsverhogingen

De accijnzen op diesel (met uitzondering van professionele diesel), tabak en drank worden verhoogd.

Uit tabak wil de regering gespreid 400 miljoen euro halen. Een pakje sigaretten wordt volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) 70 cent duurder. De prijs van een pakje roltabak gaat 1,85 euro omhoog.

Alcoholische dranken moeten gespreid tegen 2018 233 miljoen euro in het laatje brengen, waarvan 220 miljoen euro al in 2016. Bij de toename van de prijzen wordt rekening gehouden met het alcoholpercentage. Een pintje zal 1 cent duurder worden, een fles wijn zal 10 cent meer kosten en een fles sterke drank 2,5 euro. Over de alcopops volgt volgens premier Charles Michel nog overleg met de sector.

De verhoogde accijnzen op diesel moeten gespreid tegen 2018 300 miljoen euro in het laatje brengen. Ondertussen wil de regering de accijnzen op gewone benzine doen dalen. Bedoeling is beide tarieven naar elkaar toe te laten groeien. Omgerekend zou de prijs voor een volle tank diesel van 50 liter aan het maximumtarief aan de pomp tussen 2,5 en 3 euro toenemen.

ANP

4. Taks op suikerrijke voeding

De regering voert ook een taks in op ongezond voedsel. Die wordt geheven op suikerrijke voeding, zoals frisdranken. Die moeten tegen het einde van de legislatuur 150 miljoen euro opleveren.

"Deze prijsverhoging is bedoeld om gezond en ecologisch verantwoord gedrag te stimuleren", zei Van Overtveldt tijdens de persconferentie van de regering.

ANP

5. Speculatiebelasting

De regering voert een speculatietaks in voor wie zijn beursgenoteerde aandelen al na minder dan zes maanden weer verkoopt. Daarbij zullen volgens minister Van Overtveldt ook minwaarden in rekening gebracht worden.

Van Overtveldt werkt ook aan een nieuw fraudeplan. De strijd tegen de fiscale fraude moet in 2017 en 2018 samen 175 miljoen euro opleveren.

Daarnaast plant de regering een betere inning van de belastingen en een harmonisering van de roerende voorheffing op de auteursrechten en kijkt ze naar de dividenden uit Belfius en de Nationale Loterij.

Als dividend uit Belfius mikt de regering op tweemaal 75 miljoen euro in 2016 en 2017 - naar verluidt een "conservatieve raming".

6. Roerende voorheffing

De roerende voorheffing wordt opgetrokken van 25 naar 27 procent, behalve voor spaarboekjes. Dat budget wordt gebruikt om investeringen in kmo's fiscaal te stimuleren.

Recentere ramingen geven ook een hogere opbrengst voor de kaaimantaks. Daarbij was sprake van 460 miljoen euro, zonder de Verenigde Staten, Zwitserland en Luxemburg mee te rekenen, legde Van Overtveldt uit.

7. Verlaging loonkost

In het belang van uw werkgever is de verlaging van de werkgeversbijdrage. Die vermindert vanaf 2016 van 33 naar 25 procent. Volgens eerste minister Charles Michel is dit het voornaamste instrument om bijkomende jobs te creëren.

Daarnaast worden nacht- en ploegenarbeid voor bedrijven goedkoper gemaakt en komen er fiscale maatregelen om onderzoek en ontwikkeling en technische innovatie te stimuleren. Verschillende ministers wezen op de 430 miljoen euro die wordt gemobiliseerd om de activiteit van zelfstandigen en kmo's te stimuleren.

Premier Michel gelooft dat de maatregelen een "gigantische stap vooruit" betekenen naar het wegwerken van de loonhandicap met de buurlanden. Hij is naar eigen zeggen optimistisch dat ons land een meer gunstige positie zal innemen in internationale rangschikkingen, zoals die van de OESO rond het overheidsbeslag.

"Onze ranking is ook afhankelijk van wat andere landen beslissen, maar onze belastingwig zal in ieder geval dalen", vulde Van Overtveldt aan. Zijn partijgenoot Jan Jambon ziet ons land een dubbele inhaalbeweging maken, vermits hier de loonkosten dalen terwijl ze bijvoorbeeld in Duitsland toenemen.

Nacht- en ploegenarbeid worden voor bedrijven goedkoper gemaakt.
ANP Nacht- en ploegenarbeid worden voor bedrijven goedkoper gemaakt.

8. Efficiëntere overheid

De regering kijkt voor de financiering van de taxshift ook naar een efficiëntere overheid - door middel van een re-design programma - waarmee ze 700 miljoen euro efficiëntiewinsten wil boeken op het overheidsapparaat.

Tegen die operatie staan in eerste instantie investeringen, die nadien hun vruchten moeten afwerpen.

9. Begrotingscontrole

Wat de begrotingscontrole voor 2015 en de opmaak voor 2016 betreft, herinnerde Begrotingsminister Hervé Jamar (MR) eraan dat ons land op 15 oktober zijn draft bij Europa moet indienen.

Hij citeerde technische correcties, een versterkte budgettaire voorzichtigheid bij de departementen en een efficiëntere overheid als ingrepen bij de sanering van de begroting.

Minister van Begroting Hervé Jamar.
BELGA Minister van Begroting Hervé Jamar.