De Ridder (N-VA) fileert "typisch socialistenvoorstel" rond spitsmijden

BELGA
Oppositiepartij sp.a wil automobilisten die niet in de file gaan staan financieel belonen. Wie uit de spits blijft, zou in het voorstel tot 140 euro per maand kunnen verdienen, schrijft De Standaard.

De Vlaamse socialisten laten zich inspireren door een Rotterdams proefproject, waarbij fervente autogebruikers die regelmatig in de spits staan een beloning krijgen telkens ze de meest filegevoelige uren vermijden. De controle gebeurt via camera's die nummerplaten kunnen lezen.

"Ook in Vlaanderen nemen de files dag na dag toe", zegt Joris Vandenbroucke, sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement. "Er zijn dure projecten gepland, maar daar hebben we op korte termijn niets aan. Op de Antwerpse Ring is de nood het hoogst. Daarom stellen we voor om daar een vergelijkbaar proefproject te organiseren."

Het prijskaartje schat sp.a op 14 miljoen euro. Daarmee kunnen 10.000 mensen tien maanden lang betrokken worden bij het proefproject.

In Rotterdam krijgen chauffeurs 3 euro als ze één keer per dag de spits mijden. Doen ze dat een twee keer, dan krijgen ze er nog eens 2,50 euro bij. Een dag de files mijden, levert dus 5,5 euro cash op. 

'Er zijn dure projecten gepland, maar daar hebben we op korte termijn niets aan'

Joris Vandenbroucke (sp.a)
belga

N-VA: "Typisch socialistenvoorstel"

N-VA is niet te spreken over het voorstel van sp.a rond spitsmijden. Volgens Vlaams parlementslid Annick De Ridder gaat het om een "typisch socialistenvoorstel". "Wat gratis (belasting)geld uitdelen en alles komt goed. Wij kiezen daarentegen voor investeren in alternatieven én weginfrastructuur. Hun voorstel is als pleister op houten been, en lost werkelijke fileproblemen niet op", aldus De Ridder.

De Ridder gelooft niet dat mensen financieel belonen om de spits te mijden een oplossing is om de problemen op te lossen. "Als dat de wonderoplossing is van sp.a voor de files, lijkt die partij te vergeten dat zeer veel mensen de keuze niet kunnen maken voor glijdende uren, maar aan vaste uren gebonden zijn", legt De Ridder uit.

"Bovendien worden diegenen die kiezen voor alternatieven gestraft door sp.a, want zij krijgen niets", klinkt het. Volgens De Ridder maakt de Vlaamse regering al wel de juiste keuzes, door bijvoorbeeld in en rond Antwerpen te investeren in zowel openbaar vervoer als in Oosterweel. "Dàt zijn wel degelijk de maatregelen die een einde zullen maken aan de files".

'Fileproblemen lossen niet op door belastinggeld uit te delen'

Annick De Ridder (N-VA)
PHOTO_NEWS

CD&V: "Onhaalbaar, onrealistisch en onwenselijk"

Ook Vlaams parlementslid Dirk De Kort (CD&V) is er niet over te spreken: "een onhaalbaar, onrealistisch en onwenselijk voorstel". De CD&V'er gelooft veel meer in het sturende effect van een slimme kilometerheffing.

"We moeten mensen niet belonen omdat ze met de auto rijden, want we willen hen juist naar de alternatieven sturen. In alle visieteksten over mobiliteit staat dat men ervoor wilt zorgen dat mensen minder vaak de auto nemen en dat men dus de alternatieven, zoals openbaar vervoer, de (elektrische) fiets, autodelen, etc. wilt promoten. Met name voor woon-werk- of woon-schoolverkeer. Het is dan ook onvoorstelbaar dat men in dit voorstel autogebruik wilt belonen", aldus De Kort.

CD&V vindt de slimme kilometerheffing een veel beter instrument tegen de files. "Het mooie van die slimme kilometerheffing is juist dat je sturend kan werken door minder bijdragen te vragen buiten de spitsuren, maar nog steeds het principe "de gebruiker betaalt" te hanteren en zo mensen stimuleert om na te denken over het vervoersmiddel dat ze gebruiken", aldus De Kort.

Nog volgens De Kort is het sp.a-voorstel enkel interessant voor de 'happy few'. "Niet iedereen kan zomaar de files mijden en op een ander tijdstip naar zijn/haar werk gaan. Een slimme kilometerheffing is ook op dit vlak eerlijker, want hiervan profiteert iedereen die voor verstandig vervoer kiest".

Sp.a noemt de reactie van De Kort dan weer weinig geloofwaardig omdat de CD&V'er er recent nog zelf in de commissie Mobiliteit voor pleitte het Nederlandse systeem van spitsmijden te bekijken. "Dat klopt", reageert De Kort. "Maar dat pastte in een veel breder kader. Als we de fileproblemen duurzaam willen aanpakken, moeten we een brede aanpak kiezen met naast infrastructuurmaatregelen ook overleg met de bedrijfwereld. Hoe kunnen we bijvoorbeeld met de werkgevers samenwerken om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren? Verder moet je kijken naar de oorzaken van ongevallen met vrachtwagens die vaak de oorzaak zijn van files. Wat zijn de mogelijkheden van informatica? enz... In heel dat breder kader kan je ook naar systemen van spitsmijden kijken, maar het beschouwen als dé oplossing voor het fileprobleem, zoals de sp.a suggereert, is onrealistisch", aldus De Kort.