De Lijn ziet rol voor alternatieve vervoersconcepten voor het opvullen "witte vlekken"

Bus van De Lijn op de Antwerpse Rooseveltplaats.
PHOTO_NEWS Bus van De Lijn op de Antwerpse Rooseveltplaats.
In het toekomstig openbaar vervoer in Vlaanderen zal er naast het netwerk van bussen en trams van De Lijn meer plaats zijn voor alternatieve vervoersconcepten, gaande van collectieve taxi's tot buurtbussen of dorpsauto's. Die alternatieven kunnen met name ingezet worden om de zogenaamde "witte vlekken" in het netwerk van De Lijn op te vullen. Dat heeft Roger Kesteloot, gedelegeerd bestuurder van De Lijn, vandaag in het Vlaams Parlement gezegd.

Het Vlaams Parlement organiseert een reeks hoorzittingen over de omschakeling van het begrip basismobiliteit naar het begrip basisbereikbaarheid. De invulling van dat begrip zal bepalend zijn voor de toekomstige rol van de Vlaamse vervoersmaatschappij in Vlaanderen. Vraag is niet alleen welke rol De Lijn zal spelen, maar ook welke ruimte er komt voor alternatieven zoals taxi-initiatieven.

In zijn tussenkomst schetste De Lijn-topman Kesteloot een gelaagd vervoersnetwerk waarbij een performant 'kernnet' (met verbindingen in steden, voorsteden en tussen kernen) de ruggengraat vormt. Maar in dat gelaagde netwerk moet volgens De Lijn ook plaats zijn voor alternatieve vervoersmiddelen.

Alternatieve vervoersmiddelen

Omdat het net van De Lijn zelf in de toekomst niet meer gebiedsdekkend zal zijn, ziet Kesteloot een rol voor die alternatieven om de 'witte vlekken' op te vullen. Welke rol De Lijn kan spelen bij die alternatieven kan volgens Kesteloot een onderwerp zijn in de discusssie rond de toekomstige beheersovereenkomst van De Lijn (vanaf 2016). Volgens hem kan wellicht al een belangrijke stap gezet worden als "bestaande concepten geïntegreerd worden".

Verschillende alternatieve spelers lijken alvast bereid de handschoen op te nemen. Zo kwamen vandaag onder meer de busfederatie FBAA, taxifederatie GTL en fietshuursysteem Blue-bike aan bod. Maar terwijl de busfederatie graag heeft dat De Lijn de regierol behoudt, vindt Pierre Steenberghen, secretaris-generaal van GTL, dat er een "neutrale regie" moet komen. Volgens Van Steenberghen beschikt de taxisector over veel mogelijkheden en kunnen de bestaande belbussen bijvoorbeeld perfect vervangen worden door taxi's.

Eerder tijdens de zitting kwam ook het Netwerk tegen armoede aan bod. Het netwerk is niet gekant tegen een meer vraaggestuurd openbaar vervoer, maar hoopt dat de discussie over de basisbereikbaarheid niet zal uitdraaien op een besparingsoperatie. De armoedeorganisatie benadrukt ook dat het aanvullend aanbod absoluut niet duurder mag worden dan dat van De Lijn. "De tarieven zijn nu al te hoog", klonk het.