De Lijn: "We zijn constant in aanwervingsmodus"

photo_news
De Lijn is in Antwerpen constant in aanwervingsmodus voor chauffeurs en versterkt ook de opleidingscapaciteit. Tegelijk blijft het een knelpuntberoep. Dat zegt vervoersmaatschappij De Lijn als reactie op berichtgeving in De Standaard dat in december in de provincie dagelijks een vijftigtal ritten niet werd uitgevoerd door een gebrek aan personeel.

Voor de hele maand december komt het aantal geschrapte ritten uit op ruim 1.600, dit tegenover een totaal van 214.000 ritten. Hoewel dat aantal relatief beperkt is, zorgt het bij getroffen reizigers voor de nodige frustratie. Reizigersorganisatie TreinTramBus meent dat De Lijn te laat in gang is geschoten om nieuw personeel aan te trekken, aangezien het onder meer gaat om pensionering op te vangen.

Bij de bonden erkent men het gebrek. "Er is inderdaad een tekort en men gaat z'n best doen om mensen vlugger aan te nemen", zegt ACLVB-secretaris Els Madereel.

Freddy De Wilder (ACV) denkt niet dat er een piek is aan zieken, al ontkent hij niet dat er al eens mensen ziek vallen door de werkdruk. "Het probleem is structureel en komt er grotendeels door de besparingen. Men is te vroeg op de rem gaan staan door onduidelijkheden over de toekomst. Nu is er inderdaad volk te kort. Tegen eind dit jaar zou men 405 mensen moeten aanwerven."

Volgens De Wilder spelen ook andere elementen, zoals een gebrek aan opleidingscapaciteit. Ook is er sterke concurrentie om personeel aan te trekken, onder meer vanuit de transportwereld. Tot slot wijst hij op de verantwoordelijkheid van beleidsmakers om voldoende te investeren, ook in infrastructuur.

"Dit komt niet uit de lucht gevallen. Uiteraard spelen we daar al lang op in en zijn zowat constant in aanwervingsmodus", zegt De Lijn-woordvoerder Astrid Hulhoven. "Zeker in het najaar in Antwerpen zaten we wat personeel betreft kritiek omdat we ook heel wat zieken hadden en verloven die ingevuld moesten worden, maar nu zitten we alweer beter."

Volgens De Lijn is chauffeur een knelpuntberoep en is het ook fysiek zwaar, met een aantal langdurig zieken tot gevolg. Men erkent ook dat er krapte was voor de opleiding en zegt dat er op versterking wordt ingezet.