De Lijn liet in 2014 ruim 25.000 belbusritten uitvoeren door een taxi

BELGA
De Lijn Limburg liet in 2014 25.052 ritten in belbusgebieden uitvoeren door een taxi. De kostprijs bedroeg 527.686 euro. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van An Christaens (CD&V).

Momenteel kunnen inwoners in 32 Limburgse gemeenten die een belbusrit reserveren bediend worden door een taxi in plaats van door een belbus. Zo wordt belbus 735 Herk-de-Stad-Halen volledig gereden door een taxi.

Het aantal uitgevoerde taxiritten lag in 2014 lager dan in 2013, toen er 27.258 werden uitgevoerd, maar hoger dan in 2012, toen het nog ging om 23.849 ritten. Het aantal belbusgebieden waar een taxi kan worden ingezet, nam in 2012 wel sterk toe, wat zich vertaalde in een quasi verdubbeling van het aantal taxiritten. De kost evolueert jaar na jaar naar analogie met het aantal uitgevoerde ritten.

"Kostenefficiënte oplossing"
De Lijn Limburg is volgens woordvoerster Sonja Loos best tevreden met dit systeem, waar in Limburg al een tiental jaren geleden mee gestart werd en dat nog steeds uniek is in Vlaanderen. "Het is een kostenefficiënte oplossing om openbaar vervoer te kunnen aanbieden in regio's met een diffuus verplaatsingspatroon en met een laag reizigerspotentieel", aldus Loos. Over de inzet van taxi's worden bovendien weinig tot geen klachten ontvangen van reizigers.

"We bekijken jaar na jaar de bezetting van de belbussen en gaan na of het niet kostenefficiënter is om bepaalde ritten te laten uitvoeren door een taximaatschappij. Het kan bijvoorbeeld gaan over ritten tijdens daluren, 's avonds of in het weekend. Als omgekeerd het aantal taxiritten op een bepaalde verbinding boven een bepaald niveau uitstijgt wordt het opnieuw voordeliger dat De Lijn die ritten zelf uitvoert of door een exploitant laat uitvoeren", aldus Loos.

Taxi's
Bij de selectie van de taximaatschappijen gaat De Lijn zorgvuldig te werk. "We bekijken vooreerst of er een taxibedrijf operationeel is in de onmiddellijke omgeving. Daarnaast worden ook kwaliteits- en veiligheidseisen gesteld. Zo moet het taxibedrijf een snelle bediening kunnen garanderen", aldus Loos. De reiziger betaalt hetzelfde tarief als voor een gewone belbusrit. Ook de manier van reserveren en het af te leggen traject is identiek. De taxi's komen immers niet aan huis ophalen maar rijden net als gewone belbussen van halte tot halte.