De Lijn biedt personeel werkzekerheid in ruil voor meer soepelheid

BELGA
De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn biedt haar werknemers werkzekerheid aan en de garantie van het basisloon, maar vraagt in ruil wel meer soepelheid en "de afbouw van een aantal historische, vaak voorbijgestreefde regels". De Lijn schrapt ook fors in haar zondagsaanbod.

Dat staat in de begroting 2015 van De Lijn, die werd goedgekeurd door de raad van bestuur.

Op zondag schrapt De Lijn in "de laagbezette lijnen in de vroege en late uren". Concreet zullen belbussen en streeklijnen vanaf 1 mei enkel nog rijden tussen 10 en 19 uur, al zijn lokale uitzonderingen nog mogelijk. "De impact op reizigers is beperkt: 95 procent van de reizigers op zondag blijft buiten schot", stelt De Lijn over de maatregel. Ze hoopt er 5,4 miljoen euro mee te besparen.

Over hoeveel lijnen het precies gaat, en welke regio's getroffen worden, is nog niet bekend. "De concrete invulling moet nog volgen", zegt de woordvoerder woensdag. Drukke lijnen in kernsteden zouden worden ontzien.

De maatregel heeft ook gevolgen voor het personeel. "Met minder zondagsdiensten in het vooruitzicht kan De Lijn haar chauffeurs niet beloven dat ze evenveel loon voor zondagwerk zullen krijgen als nu het geval is", klinkt het. De maatschappij wil tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao wel werkzekerheid garanderen voor de circa 8.000 werknemers en "de garantie van het basisloon".

Deeltijds

Daarnaast vraagt De Lijn meer soepelheid van het personeel. De maatschappij wil deeltijdse chauffeurs kunnen aanwerven en vraagt een annualisering van de arbeidstijd. "Dat betekent dat de periode waarin overuren gerecupereerd moeten worden of afwijkingen tegenover de normale arbeidstijd in evenwicht moeten zijn, een jaar is in plaats van een kwartaal", luidt het.

De onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomst zijn lopende, een precieze deadline wordt niet meegedeeld. "Hoe sneller, hoe liever", zegt de woordvoerder. De vakbonden gaan in elk geval niet akkoord met de besparingen: morgen beraden ze zich over een actieplan.

De Lijn moet van de Vlaamse regering fors besparen. Die besparingen lopen tegen 2019 op tot 65 miljoen euro per jaar. De helft van de besparingen in 2015 en 2016 wil de vervoermaatschappij realiseren via hogere ontvangsten. Zo werd al komaf gemaakt met een hele reeks gratis abonnementen en werden tariefverhogingen aangekondigd. De andere helft komt uit besparingen op de uitgaven.