De Kesel: "Islam integreren in onze samenleving"

Dé grote uitdaging voor de islam in Europa is om zich te integreren in onze moderne samenleving. Dat zegt kardinaal Jozef De Kesel op Kerstmis in de studio van VTM NIEUWS. "Zij zijn het gewoon om te leven in een cultuur die zelf de moslimcultuur is. De uitdaging voor hen is om dat te doen binnen de grenzen van de katholieke cultuur."

"Als de moslims iets kunnen leren van de katholieke kerk, dan is het dat ze zich moeten situeren binnen de grenzen van de moderne samenleving", zo zegt kersvers kardinaal Jozef De Kesel. "Dat is de grote uitdaging voor de Europese islam: zichzelf inpassen in de moderne samenleving, met vol respect voor de verworvenheden van de moderne cultuur."

"We zullen het samen met de islam moeten doen", denkt De Kesel. "Er is geen andere toekomst voor ons dan een samenleving waarin we samenleven met de islam. We moet elkaar niet alleen verdragen, maar we moeten samen een samenleving opbouwen. Het is gevaarlijk om terecht te komen in een wij-zij-dialectiek. Dat is precies wat Islamitische Staat, of Daesh, voor ogen heeft", zegt De Kesel.

"Vrouwen priester? Dat ligt nog moeilijk"

Kardinaal De Kesel heeft de naam een progressieve kerkleider te zijn. Zo vindt hij dat getrouwde mannen tot priester gewijd moeten kunnen worden. "Het is belangrijk om daarvoor te ijveren", vindt De Kesel. "Er zijn mannen die in aanmerking komen om priester te worden, maar dat nu niet kunnen."

En wordt het dan ook tijd om vrouwen tot priester te wijden? "Dat ligt een pak moeilijker", zegt De Kesel in VTM NIEUWS. "De paus zegt dat het niet aan de orde is. Het ligt cultureel nog zeer moeilijk."

Integraal: Jozef De Kesel in VTM NIEUWS