De Croo, Claes en Eyskens: "Wij hadden politicae kunnen zijn"

Amazone
38,5 procent van de federale parlementsleden, vijf van de dertien federale ministers en drie van de veertien kabinetschefs zijn vrouwen. Dat moet beter, vinden vrouwenorganisaties uit beide landsdelen. Hun campagne 'Stem vrouw' vindt alvast gehoor bij zes partijvoorzitters in ons land.

Wouter Beke (CD&V), Bruno Tobback (sp.a), Alexander De Croo (Open Vld), Wouter Van Besien (Groen) en het duo Emily Hoyos en Olivier Deleuze (Ecolo) ondertekenden de oproep van Amazone, de Vrouwenraad en het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen. Samen met hen ook zeventig andere politici, waarbij parlementsleden en ministers van zowat alle Belgische partijen. Van de N-VA tekende alleen kandidaat-kamerlid Annemie Charlier.

Het doel van de actie: 50 procent vrouwelijke ministers en 50 procent vrouwen in topfuncties op de kabinetten. Bovendien pleiten de verenigingen voor een gelijke vertegenwoordiging in de parlementen. Daarom roepen ze op om op 25 mei op vrouwen te stemmen.

Om hun oproep kracht bij te zetten, verspreiden de organisaties ludieke foto's van politici als Herman De Croo, Willy Claes en Mark Eyskens, die zich voorstellen dat ze ook een politica hadden kunnen zijn.

Vrouwelijke lijsttrekkers
"Waar alles mee moet beginnen, is dat de politieke partijen evenwaardig door vrouwen mee geleid worden en dat vrouwen kansen krijgen", zegt Vera Claes, nationaal secretaris van Zij-kant vzw. Dat er beterschap is, leren de cijfers op de 'Stem vrouw'-site van Zij-kant: 31 procent van de lijsten (26 op 111) wordt getrokken door een vrouw. Het gaat dan vooral om vaste waarden en vrouwen die nu al een ministerpost bekleden, zoals Ingrid Lieten, Monica de Coninck, Maggie De Block en Joke Schauvliege. In 2010 waren er bij de federale verkiezingen nog maar 24,5 procent vrouwelijke lijsttrekkers.

Toch is ook nu de gemiddelde lijsttrekker nog steeds een man van in de vijftig. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de partijen onderling. De sp.a heeft bijvoorbeeld meer vrouwelijke (8) dan mannelijke (6) lijsttrekkers; bij N-VA is er slechts één vrouwelijke lijsttrekker tegenover dertien mannen.

Amazone
a
Amazone