De Crem wil dat Europees Defensieagentschap militaire samenwerking uitdiept

UNKNOWN
Minister van Defensie Pieter De Crem wil dat het Europees Defensieagentschap (EDA) op zoek gaat naar meer samenwerkingsmogelijkheden tussen de legers van de 27 Europese lidstaten. Als tijdelijke voorzitter van de Raad van Defensieministers heeft hij hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton voorgesteld het EDA daartoe een mandaat te geven, zo verklaarde hij na afloop van een tweedaags informeel treffen in Gent.

De huidige economische context dwingt zowat alle Europese lidstaten te snoeien in hun defensiebudgetten. "Van die situatie moeten we een opportuniteit maken", vindt De Crem. Hij spitste de informele top met zijn EU-collega's daarom toe op de vraag hoe de militaire middelen in Europa via samenwerking "beter en efficiënter gebruikt kunnen worden".

"Geen speelbal worden"
De Crems Franse collega Hervé Morin bleek het daar alvast roerend mee eens. Tegen het huidige besparingsritme dreigt de EU volgens hem binnen dit en vijftig jaar immers te vervellen tot speelbal in de evenwichtspolitiek van de nieuwe grootmachten, of simpelweg onder "Chinees-Amerikaans condominium terecht te komen".
 
"Er is een analyse nodig van de capaciteiten die we volledig onder eigen soevereiniteit willen houden, de capaciteiten die we op elkaar willen afstemmen en de capaciteiten die we in onderlinge afhankelijkheid willen gaan gebruiken", verduidelijkte Morin aan enkele journalisten.
 
Als aanloop naar de formele top in december - en met de nieuwe mogelijkheden uit het Verdrag van Lissabon - stuurde De Crem de gesprekken in Gent vooral naar het operationele luik van de Europese Defensie. "Hoe gaan we heel concreet om met de middelen die voorhanden zijn?"
 
Helikopterwing
Zelf opperde de Belgische Defensieminister een multinationale helikopterwing als "mogelijke vorm van samenwerking in de toekomst". Heel wat Europese lidstaten, waaronder België, zijn immers van plan hun helikoptervloot uit te breiden of deels te vervangen door NH90-helikopters. De interoperabiliteit daarvan wil De Crem aanwenden om een grotendeels geïntegreerde helikoptercapaciteit op poten te zetten.
 
Een gelijkaardig initiatief voor luchttransport bestaat momenteel al in Eindhoven, waar België, Nederland, Frankrijk en Duitsland een 200-tal militaire vliegtuigen delen onder gezamenlijk commando. (belga/dea/vsv)UNKNOWN
UNKNOWN